Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  elektrisk kredsløb

  Undersøg materialers egenskaber

  Eleverne gør sig erfaringer med fire forskellige teknikker til at belyse materialers egenskaber. De undersøger for egenskaberne elektrisk ledeevne, varmeledeevne, magnetisme og massefylde.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Bakterier- de gode og de dårlige

  Bakterier findes overalt i naturen. De findes i vand, jord og luft, på og i planter, dyr og mennesker. Bakterier er meget små og kan forekomme i meget store antal.
  personer i vaders

  Undersøg jeres farvand: Indsaml

  Eleverne skal opnå førstehåndserfaring med en række undersøgelsesteknikker, idet de kortlægger fysiske og kemiske forhold i deres eget farvand.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Polymer – en række af molekyler

  Undersøg, hvordan man kan lave sne om sommeren. Samtidig undersøger vi, hvor vanvittigt meget vand en ble kan indeholde uden at lække.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Lav en lys-theremin – lydmaskine

  Elkredsløbet og AMV’en er dem vi har lavet flest af på Skramloteket og det er projekter man sagtens kan lave hjemme på skolen hvis man har det rette udstyr.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Svampe

  Svampe som organisme, og deres rolle i økosystemet, og som en del af naturplejen og naturforvltningen.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Jorden, solen og månens baner

  Jorden, solen og månens baner. Solsystem, måner, planetbaner.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Stamcellekød

  Vi står i disse år i global klimakrise og har oplevet en global fødevare­krise, der af de fleste ses som et varsel om, at verden står med enorme udfordringer i forhold til fremover at brødføde sin voksende befolkning. Stamcellekød kan være et blandt mange redskaber til at afbøde begge dele.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Invasive arter

  Mennesker har altid taget planter og dyr med fra et sted til et andet, hvor de ikke hører naturligt hjemme. Nogle af de indførte arter bliver invasive og spreder sig på bekostning af naturligt hjemmehørende arter. De truer derved natur og biodiversitet, og globaliseringen er med til at forværre problemet.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Polaritet plast, syre og olie

  Når man skræller en citron, sprøjter der en masse små væskedråber ud af skallen. Vidste du, at de kan få en ballon til at sprænge? I dette eksperiment undersøger vi, hvad det skyldes.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Byg en meteorologi station

  Byg en meteorologistation og foretag målinger af regn, vindhastighed og lufttemperatur. Få en forståelse for årstider og vejrsystemer.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektromagnetisk fjeder

  Elektricitet og magnetisme. Elektromagnetisme, fundementale naturkræfter, elektromagnetiske spektrum.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Meteornedslag og månens overflade

  Undersøg hvordan masse og hastighed af asteroider spiller en rolle på størrelsen af kratere. Ved brug af simple remedier som mel, kakao og kugler kan en man opnå en bedre forståelse for kraterdannelse. Det kan være en god idé at foretage forsøget udenfor.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Spildevand og rensning

  Spildevand og rensning er en del af produktionen af drikkevand. En vigtig ressource og et levevilkår.
  Skip to content