Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Potentiel og kinetisk energi

  Lavt et zink-karbon-batteri
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Spildevand og rensning

  Spildevand og rensning er en del af produktionen af drikkevand. En vigtig ressource og et levevilkår.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Polaritet og vand

  Polaritet og vand. Materialer, kemiske forbindelser, materialeegenskaber.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Tæl og sæt navn på dyr

  Undersøgelsesaktiviteten guider eleverne et spadestik dybere i deres egne observationer og bidrager til, at eleverne begynder at anvende artsnavne.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Glestjeres tilbagetrækning

  Global opvarmning og klimaforandringer får gletschere til at trække sig tilbage. Undersøg data fra forskellige målinger af glescheres udvikling.
  citron og piller

  Ekspert i vitaminer på 15 min.

  Eleverne opbygger viden om forskellige vitaminer. 
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Strøm fra sollys

  Eleverne udfører to simple aktiviteter og til sidst perspektiverer de deres ideer til ægte ESA rummissioner.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Dissektion af melorm og græshoppe

  Kom helt tæt på insekterne. Eleverne dissekerer melorme og græshopper. De observerer, hvordan dyrene ser ud helt tæt på, og de sammenholder med dyrenes adfærd – hvordan æder, bevæger og formerer de sig, og hvordan trækker de vejret?
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Oplev naturen omkring os

  Undersøgelsesaktiviteten har til formål at få eleverne til at observere fokuseret ved brug af sanser og iagttagelsesudstyr. Eleverne skal forstå, at det er nødvendigt at stille skarpt på det, der ønskes observeret, og at alle ikke erfarer det samme, selv om de kigger på det samme. Aktiviteten er med til at give et indblik i elevernes forforståelse og hverdagsforestillinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Overfaldespænding

  Nogle gange laver man faktisk eksperimenter, uden at man selv ved det! Dette forsøg har du sikkert set før – men uden at tænke nærmere over det. Morgenmaden klumper helt af sig selv sammen i mælken for øjnene af dig.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Find massefylden

  Eleverne skal undersøge forskellige materialers massefylde dels med udgangspunkt i materialets rumfang, dels med udgangspunkt i materialets vægt.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Alger som fødevare

  Alger laver fremtidens rummad. I denne undersøgelse skal du producere alger og se, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Transitmetoden og exoplaneter

  Det kan være svært at observere exoplaneter direkte, derfor benytter man sig i langt højere grad af transitmetoden: Her udnyttes at exoplaneter der bevæger sig ind foran en stjerne absorberer noget af lyset fra stjernen. Opstilling præsenteret her kan benyttes til at demonstrere hvordan transitmetoden bruges til at detektere exoplaneter.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Lav en lys-theremin – lydmaskine

  Elkredsløbet og AMV’en er dem vi har lavet flest af på Skramloteket og det er projekter man sagtens kan lave hjemme på skolen hvis man har det rette udstyr.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Simpel højtaler

  Forsøget demonstrerer, hvor simpelt en højttaler kan bygges, og hvordan lyd skabes af vibrationer. Forsøget er oplagt til byg-selv aktiviteter i en klasse.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Grundvand og klimaforandringer

  Vores drikkevand, vand til industri og landbrug kommer fra grundvandet og er pumpet op af jorden. Mange økosystemer, såsom åer, søer og våde engarealer, er desuden afhængige af grundvand.