Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  DNA og allergi

  Velkommen til dette projekt om allergi. Projektet henvender sig til grundskolens 8.-10. klasse, og alle andre med en interesse i at vide noget om, hvorfor flere og flere mennesker udvikler allergier. Projektet forudsætter en lille smule basisviden om gener, DNA og celler.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Højtaler, elektricitet og magnetisme

  I anledningen af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse skal der laves en lille udstilling på skolen, som indeholder oplysninger om H.C. Ørsted, men også nogle af de praktiske anvendelser, opfindelsen førte med sig. I skal derfor konstruere en lille demohøjtaler, hvor det især er tydeligt, hvad det er for elektromagnetiske principper, der anvendes i højtaleren.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Insekter med fremtid i

  Naturgrundlaget rummer alternative ressourcer – fx kan insekter bruges til produktion af fremtidens bæredygtige fødevarer.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Vands kogepunkt i rummet

  Vand koger ved 100 grader celsius, men er det altid sådan? Se her, hvordan vand kan koge ved 50 grader celsius og lær, hvorfor det så vigtigt at have en rumdragt på.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Geomorfologi

  Forstå hvorfor Danmark ser ud som det gør. Hvilken betydning har de seneste istider haft på udformningen?
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Gener og Antigener

  Gener og Antigener. Organsimer, DNA, proteinsyntese.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kanon – fisk

  Danmarks Naturkanon skal hjælpe os med at lære noget mere om vores natur. Den skal også give os lyst til at opleve og undersøge vores nære verden. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af fisk i Danmarks Naturkanon.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Acceleration og tyngdekraft

  Et pendul svinger normalt frem og tilbage. Men her kan man lave et pendul, der kun svinger den ene vej. Og så kan det endda redde ‘livet’ på et vinglas. Hvornår har man nået den yderste grænse for svingninger?
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Hvad er osmose?

  Osmose og omvendt osmose i salt og ferskvand. Stofomdannelse, molekyler og kemiske bindinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Varm luft

  I dette forsøg skal du demonstrere, hvordan varm luft stiger til vejrs ved at lave en miniraket af en tepose.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Istiden

  Danmarks landskab er blev skabt af istidens gletsjere. De landskaber og geologiske lag fra istiden har stor samfundsmæssig betydning.
  faktaboks

  Elevernes egne problemstillinger

  Ud fra et ark med en masse “vidste du” kan eleverne generere problemstillinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektromagnetisk fjeder

  Elektricitet og magnetisme. Elektromagnetisme, fundementale naturkræfter, elektromagnetiske spektrum.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Oplev naturen omkring os

  Undersøgelsesaktiviteten har til formål at få eleverne til at observere fokuseret ved brug af sanser og iagttagelsesudstyr. Eleverne skal forstå, at det er nødvendigt at stille skarpt på det, der ønskes observeret, og at alle ikke erfarer det samme, selv om de kigger på det samme. Aktiviteten er med til at give et indblik i elevernes forforståelse og hverdagsforestillinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Forelskelse

  Hvad sker der i os, når vi bliver forelskede?
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Lys, refleksion og bølgelængde

  I forsøget ser vi på, hvad der sker, når lys bevæger sig gennem vådt og tørt tøj. Vi viser to forsøg i videoen. Det er ikke påkrævet, at man udfører begge forsøg.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Fylogeni

  Fylogeni og fylogenitræer. Evolution, genotype, fænotype og artsdannelse.
  elever undersøger skovbund

  Undersøg shelterpladsen

  Eleverne udforsker mulighederne på en shelterplads – enten på en lokal shelterplads eller via kort. Med udgangspunkt i shelterpladsen forklarer de vandets kredsløb.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Ekstremt liv

  Livet har gennem de sidste 3,8 milliarder år udviklet sig til den mangfoldighed af levende organismer, der findes på Jorden i dag. Naturen har i denne proces fundet smarte løsninger, som har gjort livet i stand til at kolonisere alle egne af kloden, selv de steder hvor forholdene er ugæstfrie og barske. Det er netop organismer, der lever i sådanne ekstreme miljøer, der er omdrejningspunktet for dette materiale.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Strøm fra vand

  Lær om elektrokemi, hvordan man producerer oxygen og hydrogen på månen, og om hvilke komponenter der kan bruges som brændstof til rumfartøjer.
  Skip to content