Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Lysbølger, proteiner og æggehvide

  Et råt æg har gennemsigtig æggehvide. Hvis du koger ægget, så bliver æggehviden hvid. Men æggehviden kan faktisk blive gennemsigtig igen!
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Mikrobølgestråling

  Man kan meget nemt foretage sammenlignende målinger på, hvor meget stråling forskellige prøver absorberer i en mikrobølgeovn. Metoden består i at placere en “detektor” bestående af en afmålt mængde tempereret vand i et glas inde i mikrobølgeovnen
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Stamcellekød

  Vi står i disse år i global klimakrise og har oplevet en global fødevare­krise, der af de fleste ses som et varsel om, at verden står med enorme udfordringer i forhold til fremover at brødføde sin voksende befolkning. Stamcellekød kan være et blandt mange redskaber til at afbøde begge dele.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Grundstoffer, en samling af aktiviteter

  Med udgangspunkt i egne undersøgelser, iagttagelser og eksperimenter, skal eleverne i dette forløb opnå viden om det periodiske system og dets opbygning.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Erosion

  Erosionsraten langs den jyske vestkyst er ca. 3 meter om året. Det er naturligvis et stort problem for de sommerhusejere, hvis huse er placeret et sted, hvor kysterne eroderes væk. Lær om erosion i denne aktivitet.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Pladetektoniske kræfter

  Forstå de pladetektoniske kræfter på Jorden og forstå hvordan man kan benytte bjergarter til at undersøge Jordens fortid. Her fokuseres der på bjergarter fra Limfjordsområdet.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Oplev naturen omkring os

  Undersøgelsesaktiviteten har til formål at få eleverne til at observere fokuseret ved brug af sanser og iagttagelsesudstyr. Eleverne skal forstå, at det er nødvendigt at stille skarpt på det, der ønskes observeret, og at alle ikke erfarer det samme, selv om de kigger på det samme. Aktiviteten er med til at give et indblik i elevernes forforståelse og hverdagsforestillinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Bakterier og resistens

  Bakterier og resistens. Miljømæssige faktorer, arvelige faktorer, organsimer.
  illustration vedvarende energi

  Tal om energikilder

  Eleverne kategoriserer energikilder fra deres hverdag og fremhæver energikildernes fordele og ulemper fx i forhold til Jordens ressourcer og deres kredsløb.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Grundvand og klimaforandringer

  Vores drikkevand, vand til industri og landbrug kommer fra grundvandet og er pumpet op af jorden. Mange økosystemer, såsom åer, søer og våde engarealer, er desuden afhængige af grundvand.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Insekter med fremtid i

  Naturgrundlaget rummer alternative ressourcer – fx kan insekter bruges til produktion af fremtidens bæredygtige fødevarer.
  metalgenstande

  Navigér i narrativet

  Aktiviteten introducerer problemstillingen og er rammesættende for elevernes undersøgelser af materialers egenskaber. Eleverne bliver introduceret for forløbets bærende historie om Kong Au og Professor Guldberg.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Fremtidens fødevarer – OBS forløb med flere aktiviteter

  I undervisningsmaterialet “Fremtidens Fødevarer” undersøger vi, hvordan bioteknologi kan bruges i produktionen af bærdygtige fødevarer. På den måde kan vi nemlig sikre, at der altid vil være mad nok til alle – også selvom vi bliver flere og flere mennesker på planeten.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Istiden

  Danmarks landskab er blev skabt af istidens gletsjere. De landskaber og geologiske lag fra istiden har stor samfundsmæssig betydning.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  COVID-19

  Sæt fokus på vacciner og immunsystemet, og hvordan det holder os sunde og raske. Lær om hvordan sygdomsfremkaldende bakterier og virus kan forårsage sygdom hos mennesker med særligt fokus på COVID-19, samt hvordan sygdommen har kunnet sprede sig så hurtigt, og på hvordan man stopper en pandemi.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Vandforbrug

  Drikkevand er en ressource og et levevilkår. Lær om vandforbrug, forbrugsmønstre og produktion.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Liv i mos

  Mikroskopisk liv i mos. Dyr, organismer, økologisk nische, hjemmehørende arter.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Alkohol og stråling

  En mikrobølgeovn udsender mikrobølger. Vi er vant til, at mikrobølgerne udvikler varme, men det er ikke alt, en mikrobølgeovn er god til at opvarme. I dette forsøg undersøger vi mikrobølgers absorption i 3 forskellige molekyler.