• Aktiviteter

Aktiviteter

Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

Elevernes egne problemstillinger

Målet med aktiviteten er, at eleverne kan formulere en problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, der kan besvares med undersøgelser og/eller modelarbejde, som start på deres selvstændige arbejde med klassens fokusområde.

Exoplaneter – hvordan finder vi dem?

Eleverne undersøger de tre metoder, vi i dag anvender til at finde og sige noget om exoplaneter og deres atmosfære. 

Undersøg, hvordan bakterier lever på jorden

Eleverne undersøger hvordan bakterier lever under forskellige forhold, ved at dyrke dem og udsætte dem for forskellige påvirkninger.

Landskab formet af vand – tegn en model

Eleverne undersøger, hvordan vand er et vigtigt element i landskabsdannelser, og hvordan viden om landskabsdannelse kan bruges til at identificere steder, hvor vand er eller har været knyttet til landskabet.

Demoforsøg fordampning

Eleverne opbygger viden om opstilling af et simpelt forsøg og får træning i at se, hvad der giver præcise målinger.

Ekspert i vand på 15 min.

Eleverne opbygger viden om forskellige perspektiver på vand.

Plakat karrusel

Aktiviteten skal engagere eleverne og give dem hjælp og lejlighed til at træne deres fagsprog og styrke forståelse af de 10 naturvidenskabelige erkendelser. Desuden er øvelsen en god måde at træne elevernes formidling på, og den giver dem en oplevelse af at være sammen om at opbygge viden.