Pas på din, min og vores jord

Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

Der er mange ting at tænke over, hvis vi vil passe på vores jord og miljø. Det gælder også fødevarer. Bæredygtighed, økologi og fødevarer som ressourcer.

Elevernes egne problemstillinger

faktaboks

Målet med aktiviteten er, at eleverne kan formulere en problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, der kan besvares med undersøgelser og/eller modelarbejde, som start på deres selvstændige arbejde med klassens fokusområde.

Vand, vitaminer og videnskab

flaske med vand og citron og agurk

I dette NV-forløb skal eleverne opnå viden og kundskaber om udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom Naturvidenskabeligt Grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg. 

Tyggegummi og chokolade

elev opgave med tyggegummi

Eleverne opbygger viden om hydrofile og hydrofobe stoffer og øver sig på at beskrive, hvad der sker på makroskopisk og mikroskopisk niveau. 

Grus i maskineriet

udgravning til swimmingpool

Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om manglen på grus og sand. En grusgrav nær skolen undersøges, og der udarbejdes en model for grusgravning. Der arbejdes med erstatningsmaterialer. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 3 og 4.

Hvad sker der ved grusgravning?

grusgrav

Eleverne kan fremstille en sammenhængende model af, hvad der sker i grusgraven, når man starter grusgravning, under selve grusgravningen og når grusgravningen er afsluttet.

Skip to content