Geomorfologi

Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

Forstå hvorfor Danmark ser ud som det gør. Hvilken betydning har de seneste istider haft på udformningen?

Istiden

Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

Danmarks landskab er blev skabt af istidens gletsjere. De landskaber og geologiske lag fra istiden har stor samfundsmæssig betydning.

Havniveau forandringer

Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

I de senere år er Indlandsisen i Grønland begyndt at smelte. Vandet løber ud i havet, og det medfører at havniveau stiger. Samtidig bliver vandet varmere, og det medfører at vandet udvider sig. Derfor må vi forudse, at mange lavtliggende områder bliver oversvømmede i de kommende år. Men hvad skete der i fortiden?

Indstråling og drivhusgasser

Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

Som astronaut med varmesøgende ”night goggles” ville vi se jorden med en temperatur mellem -68 °C til -1 °C. Men det giver ikke en temperatur på +14 °C som er jordens gennemsnitstemperatur?

Fortidens klimaforandringer

Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

Klimaforandringer har altid været en del af Jordens historie. Lær om forskellen på naturlige og menneskeskabte klimaforandringer ved at kigge på fortiden.

Klimaforandringer og saltvand

Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

Forskellen i saltkoncentrationen i en flydende saltvandsopløsning og i en frossen. Lær mere om klimaforandringer, saltvand og havstrømme.

Jordskælv

Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

Ved du hvorfor der er jordskælv? Kender du de rystelser, der udsendes ved at jordskælv? Og ved du, hvad man skal gøre i tilfælde af et jordskælv?

Tsunami

Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

Forstå, hvad en tsunami er, og hvad det har at gøre med fænomener såsom pladetektonik, havstrømme og vejrsystemer.

Pladetektoniske kræfter

Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

Forstå de pladetektoniske kræfter på Jorden og forstå hvordan man kan benytte bjergarter til at undersøge Jordens fortid. Her fokuseres der på bjergarter fra Limfjordsområdet.

Skip to content