Biodiversitetskrisen

Fotograf tager billeder af naturen

Eleverne får en dybere forståelse af, hvad der driver den økologiske krise, hvordan forskere studerer biodiversitet og arbejder på skabe gode vilkår for en mere mangfoldig natur. Derefter skal eleverne selv udforske naturen omkring dem.

Lav i rummet

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Lav som organisme, og deres rolle i økosystemet, og som en del af naturplejen og naturforvltningen.

Observer en bi

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Eleverne beskriver en bi ved at observere. Deres observation skærpes med udstyr og efterfølgende behandler de den indsamlede data ved at systematiser.

Find bier og blomster

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Denne aktivitet bør udføres i biernes flyveperiode. Et overblik over dette kan fås ved at lade eleverne udfylde ‘Flyvetid for bier’. Det er et muligt udfald af observationen, at der slet ingen eller kun få bi-arter findes. I dette tilfælde, er det vigtigt, at det ikke betragtes som et nederlag, men som et reelt resultat.

Oplev naturen omkring os

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Undersøgelsesaktiviteten har til formål at få eleverne til at observere fokuseret ved brug af sanser og iagttagelsesudstyr. Eleverne skal forstå, at det er nødvendigt at stille skarpt på det, der ønskes observeret, og at alle ikke erfarer det samme, selv om de kigger på det samme. Aktiviteten er med til at give et indblik i elevernes forforståelse og hverdagsforestillinger.

Kig på blade

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Undersøgelsesaktiviteten har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne, ved at de bliver opmærksomme på forskelle og ligheder på blade.

Find og sorter planter

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Eleverne skal observere variationen inden for planter ved at erfare, at der findes mange flere forskellige slags “mindre planter” (som her dækker over urter, græsser og små buske), end der findes større planter (her træer).

Kanon – insekter

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Danmarks Naturkanon skal hjælpe os med at lære noget mere om vores natur. Den skal også give os lyst til at opleve og undersøge vores nære verden. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af insekter i Danmarks Naturkanon.

Skip to content