Det moderne menneske

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Formålet med denne øvelse er at udvide elevernes forståelse for det moderne menneskes vej til toppen af fødekæden og give dem en bedre fornemmelse for de mekanismer, der har været afgørende for menneskets udvikling, overtagelse og succes på Jorden gennem de sidste 12.000 år.

Den antropocæne tidsalder

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Denne øvelse giver eleverne en bedre forståelse af den antropocæne tidsalder. Øvelsen vil give eleverne en visuel fornemmelse for mennesket påvirkning på jorden de seneste 30- 40 år, og endvidere lade dem diskutere og reflektere over menneskets indflydelse

Æggets indhold

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Æggets opståen og udviling. Evolution og tilpasning samt variation.

Sanser

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Sanser hos mennesket. Udviklet over mange år. Evolution, tilpasning og genetisk variation.

Knogler

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Knogler hos mennesket. Udviklet over mange år. Evolution, tilpasning og genetisk variation.

Adaption og udvikling

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Forstå termen adaptation også kaldet tilpasning. Som en del af evolutionen er organismer nød til at følge med tiden, og tilpasse sig de omgivelser de lever i, da naturen løbende ændrer sig.

Skip to content