Adaption og udvikling

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Forstå termen adaptation også kaldet tilpasning. Som en del af evolutionen er organismer nød til at følge med tiden, og tilpasse sig de omgivelser de lever i, da naturen løbende ændrer sig.

Artssammensætning

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Øvelsen skal give eleven en generel forståelse af forskellige faktorer som påvirkes af klimatiske forandringer og som dernæst kan påvirke forskellige økosystemer og deres sammensætning.

Fylogeni

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Fylogeni og fylogenitræer. Evolution, genotype, fænotype og artsdannelse.

Evolution

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Darwins teori for evolution herunder naturlig selektion, genetisk variation, mutation, genotype og fænotype.

Det moderne menneske

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Formålet med denne øvelse er at udvide elevernes forståelse for det moderne menneskes vej til toppen af fødekæden og give dem en bedre fornemmelse for de mekanismer, der har været afgørende for menneskets udvikling, overtagelse og succes på Jorden gennem de sidste 12.000 år.

Den antropocæne tidsalder

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Denne øvelse giver eleverne en bedre forståelse af den antropocæne tidsalder. Øvelsen vil give eleverne en visuel fornemmelse for mennesket påvirkning på jorden de seneste 30- 40 år, og endvidere lade dem diskutere og reflektere over menneskets indflydelse

Skip to content