Æggets indhold

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Æggets opståen og udviling. Evolution og tilpasning samt variation.

Sanser

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Sanser hos mennesket. Udviklet over mange år. Evolution, tilpasning og genetisk variation.

Knogler

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Knogler hos mennesket. Udviklet over mange år. Evolution, tilpasning og genetisk variation.

Adaption og udvikling

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Forstå termen adaptation også kaldet tilpasning. Som en del af evolutionen er organismer nød til at følge med tiden, og tilpasse sig de omgivelser de lever i, da naturen løbende ændrer sig.

Artssammensætning

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Øvelsen skal give eleven en generel forståelse af forskellige faktorer som påvirkes af klimatiske forandringer og som dernæst kan påvirke forskellige økosystemer og deres sammensætning.

Fylogeni

Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

Fylogeni og fylogenitræer. Evolution, genotype, fænotype og artsdannelse.