• Erkendelse 3 – Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb (GYM)

Erkendelse 3 – Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb (GYM)

Jorden har en begrænset mængde råstoffer, hvilket betyder, at vi løber tør for dem, hvis vi ikke genbruger dem. Hvis vores ressourcer ikke genbruges, men i stedet ender i naturen, kan de samtidig have en lang række skadelige effekter på naturens kredsløb. Brug af Jordens ressourcer kræver derfor samtænkning af naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige metoder og viden.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 3

Se inspirationshæftet til Erkendelse 3 her:
Se forskerfilmen med Helle Astrid Kjær, der forsker i geofysik, her:

Forløb til din undervisning​

flaske med vand og citron og agurk

Vand, vitaminer og videnskab

I dette NV-forløb skal eleverne opnå viden og kundskaber om udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom Naturvidenskabeligt Grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg. 

Rør, der løber vand ud ad

Grundvand – en unik ressource og klimaudfordring

Inspirationsforløbet er udarbejdet til erkendelse 3 i Naturvidenskabens ABC: ‘Naturens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb’. Gennem arbejde med caseforsøg, laboratorieforsøg og mundtlig fremlæggelse arbejder eleverne med forståelsen af vand som ressource og ressourcens sårbarhed overfor menneskelig påvirkning samt grundvand som en del af udfordringen med klimaforandringer i Danmark.

Skip to content