• Erkendelse 4 – Naturen er rig på biodiversitet

Erkendelse 4 – Naturen er rig på biodiversitet

Vi er omgivet af liv i alle mulige farver, former og størrelser. Meget liv kan vi se med vores egne øjne fx planter, svampe og dyr. Andet liv er så småt, at det kun kan ses med et mikroskop fx bakterier. Betegnelsen biodiversitet bruges om det liv, der findes overalt på kloden.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 4

Se inspirationshæftet til Erkendelse 4 her:
Se forskerfilmen med Lars Båstrup-Spohr, der forsker i akvatiske planters biodiversitet, her:

Forløb til din undervisning​

jorden

Jorden 2.0

Eleverne arbejder ud fra en case om, at starte liv på en ny planet med bakterier. Bakterier er en livsform, der har haft stor indflydelse på Jordens udformning og livet på planeten Jorden, som vi kender den i dag. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i 7.-9. klasse kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 2, 4, 8 og 10 i biologi, fysik/kemi og geografi.

udgravning til swimmingpool

Grus i maskineriet

Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om manglen på grus og sand. En grusgrav nær skolen undersøges, og der udarbejdes en model for grusgravning. Der arbejdes med erstatningsmaterialer. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i 7.-9. klasse kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 3 og 4 i biologi, fysik/kemi og geografi.

strand med store sten

Liv og død i Østersøen

Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om truede torskebestande i Østersøen. Et farvand nær skolen undersøges, og data herfra sammenlignes med forskeres data. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i 7.-9. klasse kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 3 og 4 i biologi, fysik/kemi og geografi.

Visuel oversigt over forløbet i fire faser (klik på ikonet eller download som PDF)

insekt i blomst

Bi-rig natur

Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på bier og deres levesteder. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i 5.-6. klasse i natur/teknologi kan arbejdes hen imod Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.

elever observere naturen

Naturen er rig

Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på at observere og sætte ord på variationen af arter inden for dyr og planter. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i 1.-2. klasse i natur/teknologi kan arbejdes hen imod Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.

Skip to content