• Erkendelse 5 – Alt liv har udviklet sig gennem evolution (GYM)

Erkendelse 5 – Alt liv har udviklet sig gennem evolution (GYM)

Der har været liv på Jorden i mindst 3.800 millioner år, og det betyder at antallet af generationer fra det første liv til i dag er så stort, at vi som mennesker ikke kan forholde os til det. Hvorfor ser dyr og planter ud, som de gør? Har ræven altid lignet en ræv? Forstå, hvordan nye arter opstår, og hvordan ændringer i arvemateriale kan føre til helt nye dyr og planter.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 5

Se inspirationshæftet til Erkendelse 5 her:
Se forskerfilmen med Tharsika Vimala, der forsker i menneskets historie, her:

Forløb til din undervisning​

flaske med vand og citron og agurk

Vand, vitaminer og videnskab

I dette NV-forløb skal eleverne opnå viden og kundskaber om udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom Naturvidenskabeligt Grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg. 

Illustration af menneskets evalution

Alt liv har udviklet sig gennem evolution

Forslag til undervisningsaktiviteter, der kan anspore elevernes evner til at diskutere emner vedrørende Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 5: Alt liv har udviklet sig gennem evolution. Aktiviteterne har evolutionsbiologi, tilpasning, nedarvningsmønstre, biologisk variation og naturlig selektion samt artsdannelse som omdrejningspunkter.

Skip to content