• Erkendelse 6 – Organismer består af celler – generne i dem kan både nedarves og ændres (GYM)

Erkendelse 6 – Organismer består af celler – generne i dem kan både nedarves og ændres (GYM)

Cellen er den fundamentale byggesten i alt liv, som vi kender det. Celler er uhyre komplicerede, og vi er slet ikke i nærheden af at forstå, hvordan de fungerer. Udviklingen af cellen tog næsten 4 milliarder år. Først for godt en halv milliard år siden var cellen så udviklet, at der kunne udvikles flercellede livsformer. Det førte til en eksplosion i livsformer og lagde grundstenen til den linje, hvorfra mennesket skulle udvikle sig.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 6

Se inspirationshæftet til Erkendelse 6 her:
Se forskerfilmen med Steffen Abay-Nørgaard, der forsker i epigenetik, her:

Forløb til din undervisning​

flaske med vand og citron og agurk

Vand, vitaminer og videnskab

I dette NV-forløb skal eleverne opnå viden og kundskaber om udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom Naturvidenskabeligt Grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg. 

Skip to content