• Erkendelse 7 – Alt i universet er opbygget af små partikler (GYM)

Erkendelse 7 – Alt i universet er opbygget af små partikler (GYM)

Forståelsen af vores makroskopiske verden bygger oftest på viden om og indsigt i, hvordan de mindste “byggeklodser” fungerer og vekselvirker. Viden om stoffers opbygning og egenskaber bruges både i forståelse og design af fx medicin, kemiske reaktioner, fysiske materialer og teknologiske løsninger.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 7

Se inspirationshæftet til Erkendelse 7 her:
Se forskerfilmen med Peter Laursen, der er astrofysiker og videnskabsformidler, her:

Forløb til din undervisning​

flaske med vand og citron og agurk

Vand, vitaminer og videnskab

I dette NV-forløb skal eleverne opnå viden og kundskaber om udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom Naturvidenskabeligt Grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg. 

Iskrystaler styres af grundstoffer | Naturvidenskabens ABC

Grundstoffer, system og skabelse

Den 7. erkendelse i Naturvidenskabens ABC er, at alt i universet er opbygget af små partikler. Partikler kan betyde mange ting lige fra quarker til molekyler. De to typer aktiviteter i dette inspirationsforløb handler om atomer og atomkerner. Find inspiration til undervisningen i Grundstoffernes Periodesystem og i Hydrogenfusion i Stjerner.

Skip to content