• Om Naturvidenskabens ABC

Om Naturvidenskabens ABC

Naturvidenskabens ABC fortæller historien om 10 vigtige og grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og giver inspiration til, hvordan erkendelserne og konkrete kernefaglige nedslag kan indgå i undervisningen. 

elever samler skrald i naturen

Væk elevernes interesse for naturfag ved at lade dem møde “store fortællinger om naturvidenskab” i form af 10 vigtige og grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. Til hver erkendelse er udviklet en progressionsbeskrivelse, som gør det lettere at tilrettelægge en sammenhængende undervisning på tværs af uddannelsestrin. Du kan også finde undervisningsmateriale med bl.a. forløb, film og konkrete aktiviteter til din undervisning. Til mange af erkendelserne kan du desuden lade dig inspirere af et tema på emu.dk om FN’s Verdensmål, som indeholder inspiration til, hvordan du kan sætte fokus på verdensmålene i undervisningen. 

Download og print plakaten med de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og hæng den i klasseværelset eller forberedelseslokalet.Download plakat (liggende format)

Download plakat (stående format)

Download og print plakaten med de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og hæng den i klasseværelset eller forberedelseslokalet.

Download plakat (liggende format)

Download plakat (stående format)

Naturvidenskabens ABC er udviklet af Astra og Børne- og undervisningsministeriet i samarbejde med en gruppe af landets fremmeste forskere inden for naturvidenskaben. Den er et led i den nationale naturvidenskabsstrategi, hvis to målsætninger er:

  • at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen samt vælge naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.
  • at flere børn og unge skal være meget dygtige i naturvidenskabelige fag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.
  • Læs mere om Naturvidenskabens ABC

 

Naturvidenskabens ABC samlet version

Naturvidenskabens ABC pixi-version

Se filmen, og hør professor Claus Michaelsen, der har deltaget i ekspertgruppen bag ABC’en, svare på en række relevante spørgsmål om Naturvidenskabens ABC i et gymnasieperspektiv.

Skip to content