• Planlæg

Planlæg

Brug Naturvidenskabens ABC til at kickstarte en fælles indsats på tværs af faggrupper eller fagteams. Giv eleverne en fornemmelse af hvordan de naturvidenskabelige erkendelser danner grundlag for samtlige naturfag, når I dykker ned i et fælles spørgsmål, som I undersøger sammen i fagteamet eller faggruppen.

planlægning

Det kan fx være spørgsmål om progression, udvikling i elevernes naturvidenskabelige erkendelser eller brug af forskere og naturvidenskabsfolk i undervisningen.

Proces

1. Vælg et fælles område

Det kan være et område, I finder i skolens lokale naturfagshandleplan, kommunens naturfagsstrategi eller andre styredokumenter – eller det kan være et område, I er blevet nysgerrige på igennem jeres egen praksis. Hvis I har flere områder, I gerne vil arbejde med, så prioritér sammen, hvad I skal arbejde med først, og hvad der evt. skal på “parkeringspladsen”.

Brug refleksionsarkene i boksen herunder til at få øje på eventuelle områder i Naturvidenskabens ABC, der kan være genstandsfelt for det, I gerne vil arbejde med i fagteamet/faggruppen.

2. Styr undersøgelsen med et fælles spørgsmål

Eksempler:

  • hvordan udvikler elevernes viden om biodiversitet sig fra 0. – 9. klasse på vores skole?
  • hvilke begreber bruger vores undervisningsmaterialer i forløb om energi, og hvordan kan vi som faglærere understøtte elevernes sammenhængende forståelse af energibegrebet?
  • hvilken betydning har det for elevernes motivation for naturfag, at vi inddrager forskere/videnskabsfolk i undervisningen?
  • hvordan kan vi skabe en rød tråd fra udskolingen til ungdomsuddannelsen i elevernes forståelse af klimaspørgsmål ved hjælp af Naturvidenskabens ABC?

3. Aftal konkrete aktiviteter

Aktiviteter skal her forstås bredt, så det både kan være aktiviteter i fagteamet eller med jeres elever. Det kan eksempelvis være: 

  • Planlægning af længere forløb
  • Arbejde med progression
  • Brobygningsaktiviteter eller overgangsforløb
  • Aktiviteter eller forløb i bestemte klasser på trin eller i faser

Husk at aftale, hvordan I indsamler data fra jeres aktiviteter undervejs, og sørg for at lave en aftale om, hvornår I forventer, at alle har gennemført aktiviteterne og indsamlet de aftalte data.

Find inspiration til aktiviteter om de 10 naturvidenskabelige erkendelser

4. Gennemfør de aftalte aktiviteter og indsaml data

Sørg for at alle er med på hvornår I forventer at aktiviteterne er gennemført, og hvordan I indsamler data.

Det kan være, at I har aftalt at indsamle elevprodukter, skrive lærer-logbog, samle jeres forløb i jeres læringsplatform, evaluere med bestemte spørgsmål i alle klasser eller noget helt andet. Under alle omstændigheder kan det være en god idé at oprette en mappe eller lignende et sted, hvor I løbende kan lægge jeres data, så de andre i fagteamet/faggruppen kan få adgang til dem.

5. Drøft jeres fælles spørgsmål

Tag udgangspunkt i de aktiviteter, I har gennemført og de data, I har indsamlet. Hvad ved I nu om det, I var nysgerrige på? Har der vist sig områder, som I må undersøge nærmere? Måske noget ved jeres undervisning, I har lyst til at ændre på? Noget nyt, I er blevet nysgerrige på?

Aftal, hvordan I kommer videre herfra.

Måske kan I have glæde af at bruge skabelonen til en lokal naturfagshandleplan som “køreplan” for jeres fælles arbejdsproces. Se en film om den her og find en skrivbar og printbar pdf her.

Skip to content