• Erkendelse 1 – Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

Erkendelse 1 – Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

Progressionsbeskrivelsen til erkendelse 1 sætter fokus på samspillet mellem mennesker og natur gennem faglige delerkendelser, centrale begreber og spørgsmål, du kan inddrage i din undervisning i arbejdet med erkendelsen.

De tre spørgsmål til erkendelse 1:

  • Mennesket er en del af naturen, men hvordan skelnes der mellem naturen og mennesket?
  • På hvilke måder påvirker mennesket naturen og omvendt?
  • Hvilke fordele og ulemper udgør teknologi i forhold til menneskets brug af naturgrundlaget?
progressionsbeskrivelse 1
Skip to content