• Erkendelse 2 – Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system

Erkendelse 2 – Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system

Progressionsbeskrivelsen til erkendelse 2 sætter fokus på jordens overflade og klimasystem gennem faglige delerkendelser, centrale begreber og spørgsmål, du kan inddrage i din undervisning i arbejdet med erkendelsen.

De tre spørgsmål til erkendelse 2:

  • Hvilke processer former og forandrer Jordens overflade og klima?
  • Hvordan har Jordens overflade og klima forandret sig gennem Jordens historie?
  • Hvorledes påvirker menneskelig aktivitet Jordens overflade og klimasystem?
progressionsbeskrivelse 2
Skip to content