Didaktisk resource

Del viden i karrusel

Hvad skal eleverne have ud af at arbejde sådan?

Eleverne indgår i dialog med klassekammerater om det, de har fundet ud af. Målene er:

 • At eleverne kommunikerer om naturfaglige sammenhænge ud fra det, de hver især har arbejdet med
 • At eleverne bruger relevant fagsprog i deres dialog med klassekammerater.

 

Dialogen er i fokus, fordi alle i klassen har arbejdet forskelligt men dog inden for det samme faglige felt. Derfor er klassekammeraterne oplyste “fagfæller”, som kan forholde sig kritisk til og indgå konstruktivt i dialogen Ingen er bare passive tilhørere.

Hvad skal der bruges?

 • Tuscher i fire farver: rød, gul, grøn og blå
 • Seks borde opstillet i cirkel/oval
 • Æggeur/mobiltelefon

 

Når karrusellen bruges i fællesfaglig sammenhæng, kan det være relevant, at eleverne har følgende på bordene:

 • Gruppernes konkrete undersøgelser og modeller
 • Gruppernes plancher med problemstilling og arbejdsspørgsmål 

Hvordan kan det gennemføres?

Her skitseres to variationer af karrusellen: en længerevarende og en kort. Den længerevarende version er egnet til de situationer, hvor elever skal dele viden ud fra deres arbejde med konkrete undersøgelser og modeller fx i fællesfaglig sammenhæng og som derfor kræver, at disse konkrete ting er på bordet, så dialogen kan tage afsæt i dem. Den kortere version er egnet til situationer, hvor et mere afgrænset indhold skal deles.

Organisering: Eleverne arbejder i grupper à fx 4.

Længere version Hvad foregår? Kortere version
10 min. Intro til karrusellens logistik samt tuschstreger på alle 10 min. 
15 + 2 min. Første runde + skiftepause 3 + 2 min. 
15 min. Anden runde  3 + 2 min.
10 min.  Pause  udgår
15 + 2 min. Tredje runde + skiftepause 3 + 2 min.
15 min. Fjerde runde 3 min. 
79 min. i alt   28 min. i alt

Hvis der til hele aktiviteten er afsat fx 90 minutter i den længerevarende version eller 45 minutter i den korte version, er der tid nok til lidt slinger i logistikken. Der kan måske være brug for mere end 10 minutter til introduktion af karrusellens logistik, hvis det er første gang, klassen arbejder således. Der kan også være behov for en opsamling til sidst, som uddybet nedenfor.

Inden selve dialogen

 • Eleverne er delt i de seks grupper, de har arbejdet i under hele forløbet. Ideelt er der fire i hver gruppe.
 • Der er stillet seks borde op i en oval/cirkel som i skitsen her:

 • I alle grupper får eleverne hver en streg på hånden med én af fire forskelligfarvede tuscher: rød, gul, grøn, blå.
 • På tavlen skrives: Runde 1 = rød, runde 2 = gul, runde 3 = grøn, runde 4 = blå.

 

Selve dialogen

 • Alle de røde stiller sig nu klar til at forklare på ydersiden af bordet, hvis de står i en oval/cirkel.
  • Lad os sige, at Signe er rød. Hun stiller sig ved bord 1.
  • Signes tre gruppekammerater stiller sig som publikum ved bord 2.
  • Ved bord 2 står Martin klar (han er rød i sin gruppe).
  • Martins tre gruppekammerater står klar som publikum ved bord 3.
  • Og så fremdeles.
 • På bordene findes det, som eleverne skal forklare ud fra fx gruppernes konkrete undersøgelsesopstillinger, modeller og plancher med problemstilling og arbejdsspørgsmål.
 • Et æggeur sættes på 15 minutter, og de forklarer for og er i dialog med deres publikum. 
 • Uret ringer, og alle stopper og tier stille.
 • Nu skal de gule i hver gruppe gå hen og erstatte den røde, de er i gruppe med:
  • Signe bliver altså skiftet ud med Sune, der er gul i deres gruppe.
  • Signe går hen til sine gruppekammerater.
  • Sammen går de til bord tre og er publikum dvs. publikum rykker et bord. De beholder bord 1 til at fremlægge ved.
  • Det samme sker i Martins gruppe. Han erstattes af Mia, der er gul i deres gruppe.
  • Martin og hans gruppe er nu publikum ved bord 4.
  • Og så fremdeles.
 • 15 nye minutter går i gang.
 • Ovenstående gentages i runde 3 (grønne forklarer) og runde 4 (blå forklarer).
 • Der er altså et bord/en gruppes forklaring, man ikke får hørt.
 • Hvis en gruppe kun har tre medlemmer, går rød “på” igen, når alle andre grupper ellers er nået til blås tur. Ligesådan hvis gruppen kun har to medlemmer, så er det bare rød og gul, der skiftes.


Ved afslutningen af karrusellen
kan der som repetition laves en hurtig fælles opsamling, eller runde med “det mest overraskende, jeg hørte, var…” eller lignende fokus.

Hvad kan ellers være rart at vide?

Karrusellen kan lyde som en meget kaotisk session. Det kan det også være, hvis ikke det orkestreres vældig stramt. Gør den til gengæld det, kan det være en meget effektiv måde at få alle elever til at forklare deres forståelse på.

Hvor ulempen ved organiseringen er, at det kan “gå galt”, hvis ikke der er stram styring med logistikken, er fordelen, at alle elever gøres aktive både som “fremlæggere” og som “publikum”. 

En mere klassisk fremlæggelsessession kan opleves langtrukken og passiv for elever (og lærere!), idet der typisk kun er en elev ad gangen, der er verbalt aktiv. I karrusellen er seks “fremlæggere” i gang på samme tid, og den meget tætte kontakt med publikum gør det mere nærværende og giver mulighed for at være dialogpræget. 

Når først denne fremlæggelseskarruselens fremgangsmåde er afprøvet af en klasse, kan den let gennemføres igen en anden gang. Således opnår man en dialogpræget arbejdsmåde på helt ned til ca. 30 minutters varighed i klassens repertoire.

 

Skip to content