Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Fermentering og bakterier

  Projektet omhandler fermentering og mikroorganismer. Materialet indeholder separate teoretiske afsnit om mikroorganismer, evolution, fermentering, bioteknologiske værktøjer og bæredygtighed samt film, øvelser og masser af spørgsmål, som du kan øve dig med undervejs.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Damp som energi

  Damp kan udnyttes i maskiner. Derfor satte dampmaskiner gang i mange opfindelser for cirka 250 år siden, hvor dampmaskinen blev en vigtig del af den industrielle revolution. I dette forsøg skal du bruge vand og damp til at skabe kraft og bevægelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Kemisk analyse af gødningssalte

  Hvilke gødningsstoffer er der i kunstgødning, og udvaskningsproblemet. Vi skal begrænse vores forbrug af fx gødning. Kan økologi være en løsning?

  Få torsken på bordet!

  Eleverne engageres i casen om torskebestanden i Østersøen ved at gennemføre dissektion af torsk ud fra et undersøgelsesspørgsmål, der sætter fokus på torskenes lever.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Havniveau forandringer

  I de senere år er Indlandsisen i Grønland begyndt at smelte. Vandet løber ud i havet, og det medfører at havniveau stiger. Samtidig bliver vandet varmere, og det medfører at vandet udvider sig. Derfor må vi forudse, at mange lavtliggende områder bliver oversvømmede i de kommende år. Men hvad skete der i fortiden?
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Xylem og kapilærkraft

  Alt liv har brug for vand. Alle organismer har udviklet en måde at optage og fordele vand på. Eksperimentet viser, hvordan planters xylem fungerer. Kan I ændre på farven af en blomst ved at stille den i vand med frugtfarve? Og virker alle frugtfarver ens, eller er der forskel?
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Mikrobølgestråling

  Man kan meget nemt foretage sammenlignende målinger på, hvor meget stråling forskellige prøver absorberer i en mikrobølgeovn. Metoden består i at placere en “detektor” bestående af en afmålt mængde tempereret vand i et glas inde i mikrobølgeovnen
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Mad i rummet

  Hvorfor mon astronauterne ikke spiser almindelig mad, når de er i rummet? Rummad er altid på dåse, tørret, frosset, pakket i mærkelige vakuumposer…. Hvorfor mon det? I dette forsøg skal du opbevare mad på forskellig vis.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Mindre madspild

  Fødevarer er en vigtig ressource. Hvis vi skal tænke bæredygtighed, skal vi arbejde med økologi og med at mindske madspild.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Flogiston-teorien

  Flogistonteorien. Forbrænding af materialer – og er der forskel på bæredygtige og ikke-bæredygtige materialer?

  Byg levesteder til blomster og bier

  Eleverne sætter deres specialiserede viden om bi-arter i spil og designer og anlægger selv levesteder for bier, dels ved at eksperimentere med fødegrundlag, dels ved at bygge redesteder.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Solsystemets dannelse

  Solsystemets dannelse og meteorit, meteorid og meteor. Planeter, solsystem, universet, Big Bang, universets opbygning.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Forbrug og produktion af affald

  Er affald bare skidt? Affald kan også være en ressource, fx i form af genbrug og genanvendelse og indgå i den cirkulære økonimi..
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Natrium Kalium pumpen

  Hvordan virker nerver egentlig, og hvad er natrium-kalium-pumpen? Test din eller din kammerats følesans og beregn, hvor I er bedst til at føle henne. Find ud af, hvorfor opdagelsen af denne ‘pumpe’ var så stor en opdagelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Fremtidens energi – OBS forløb med flere aktiviteter

  Klodens energiressourcer er knappe. Samtidig bliver vi stadig flere mennesker, og verden over flytter folk i stigende grad til storbyerne og efterstræber det moderne liv og forbrugsmønster. Det sætter klodens energiressourcer under pres, og øger udledningen af drivhusgasser, som fører til klimaforandringer.

  Hvilken rolle spiller grus i beton

  Eleverne støber betonstænger med forskellige mængder af grus og et andet erstatningsmateriale og tester styrken i næste lektion.