Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Udligning af tryk og trykforskel i luft

  I dette forsøg kan du se, hvordan luft altid vil forsøge at udligne forskel i tryk. Der er fx højere tryk inden i en ballon, idet gummiet presser luften sammen.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Muslinger og plast

  Hvert år udleder vi tonsvis af plastik til havet, og en del af det ender i maverne på havets dyr. Blåmuslinger lever af at filtrere deres føde fra vandet. Hvis I tilføjer mikroplast (plasstykker under 5 mm) til havvand, kan I undersøge, om de optager mikroplast fra vandet.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Is og vandstand

  Hvorfor stiger vandstand i verdenshavene? Og hvad betyder det for havstrømme, landskabsdannelse og naturkatastrofer.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektromagnetisk fjeder

  Elektricitet og magnetisme. Elektromagnetisme, fundementale naturkræfter, elektromagnetiske spektrum.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Invasive arter

  Mennesker har altid taget planter og dyr med fra et sted til et andet, hvor de ikke hører naturligt hjemme. Nogle af de indførte arter bliver invasive og spreder sig på bekostning af naturligt hjemmehørende arter. De truer derved natur og biodiversitet, og globaliseringen er med til at forværre problemet.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektrisk ladning og magnetfelt

  Formålet med forsøget er at demonstrere elektriske ladningers afbøjning i et magnetfelt. En magnet holdes over en skål med vand, hvori der løber en elektrisk strøm. Vandet begynder at bevæge sig på tværs af strømretningen.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Liv i mos

  Mikroskopisk liv i mos. Dyr, organismer, økologisk nische, hjemmehørende arter.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Grundstoffer i smartphone

  Grundstoffer i en smartphone. Grundstoffernes periodiske system, molekyler, atomer, kemiske bindinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Simpel elektromotor

  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Mekanisk energi, potentiel og kinetisk energi

  I dette forsøg skal du på detektivjagt efter en teori. Du bliver præsenteret for en dåse, der, når den bliver lagt ned og trillet hen langs et bord, triller tilbage igen til udgangspunktet. Og den bliver ved med at komme tilbage, ligegyldigt hvor mange gange du skubber den af sted. Næsten som hvis du trillede den op ad en bakke, og den kom tilbage igen af sig selv.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Overfladespænding

  Overfladespænding er grunden til, at dråber bliver helt runde, og at nogle dyr kan gå på vandet. Selvom man ikke kan se det, skyldes overfladespændingen, at vandmolekylerne, som vand består af, tiltrækker hinanden. I dette forsøg kan du bruge overfladespændingen til at snyde dine venner!
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Universets udvidelse og Hubbles lov

  Universets udvidelse. Solsystemet, galakser og universets opbygning.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Vands tilstandsformer

  Vands tilstand findes i forskellige former. Alle tre former findes her på jorden; som vand, is og damp.
  elektrisk kredsløb

  Undersøg materialers egenskaber

  Eleverne gør sig erfaringer med fire forskellige teknikker til at belyse materialers egenskaber. De undersøger for egenskaberne elektrisk ledeevne, varmeledeevne, magnetisme og massefylde.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Stoffers egenskaber ved blanding

  I denne undersøgelse kan du se, hvad der sker, når man blander forskellige væsker og stoffer. Noget lader sig blande uden problemer, og andre forbliver adskilt, hvorfor mon?
  penalhus - elever laver opgave

  Spil ‘Hvem er hvem?’

  Aktiviteten bidrager til elevernes åbenlyse forundring. Eleverne skaber systemer i det, de observerer. Eleverne har i spillet 20 forskellige levende organismer foran sig som repræsentanter for planteriget, dyreriget og svamperiget. Eleverne sætter sprog på, hvad der karakteriserer planter, dyr og svampe.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Fra jord til bord og tilbage igen

  Undersøg naturgrundlaget og produktion af fødevarer – fra jord til bord og til jord igen.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Banan og menneske DNA

  Vi prøver at illustrere udfordringen i at afgøre hvor mange gener mennesket deler andre organismer, i dette eksempel er det så i forhold til en banan.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Virus og sporing af dette

  I dette eksperiment undersøger elever selv, hvor meget en virus som SARS-2 kan sprede sig – både til andre mennesker og til overflader. Du får en meget illustrativ forklaring på, hvorfor og hvordan værnemidler som afstand, handsker og mundbind virker.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Byg en telegraf

  Fremstil jeres eget morseapparat
  Skip to content