Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektrisk ladning og magnetfelt

  Formålet med forsøget er at demonstrere elektriske ladningers afbøjning i et magnetfelt. En magnet holdes over en skål med vand, hvori der løber en elektrisk strøm. Vandet begynder at bevæge sig på tværs af strømretningen.
  svamp på tallerken

  Undersøg, hvordan bakterier lever på jorden

  Eleverne undersøger hvordan bakterier lever under forskellige forhold, ved at dyrke dem og udsætte dem for forskellige påvirkninger.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Pas på din, min og vores jord

  Der er mange ting at tænke over, hvis vi vil passe på vores jord og miljø. Det gælder også fødevarer. Bæredygtighed, økologi og fødevarer som ressourcer.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  COVID-19

  Sæt fokus på vacciner og immunsystemet, og hvordan det holder os sunde og raske. Lær om hvordan sygdomsfremkaldende bakterier og virus kan forårsage sygdom hos mennesker med særligt fokus på COVID-19, samt hvordan sygdommen har kunnet sprede sig så hurtigt, og på hvordan man stopper en pandemi.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Bakterier og cystisk fibrose

  I dette materiale lærer du, hvorfor patienter med Cystisk Fibrose er specielt udsatte for bakterieangreb, hvordan man kan bruge en bakteries evolution til at finde den i naturen og bagefter kan du selv afprøve teorien i jagten på at finde den vilde Pseudomonas aeruginosa bakterie.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Hvad er osmose?

  Osmose og omvendt osmose i salt og ferskvand. Stofomdannelse, molekyler og kemiske bindinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Filtrering af vand

  I dette eksperiment demonstreres det, hvordan almindeligt sand kan bruges til at rense mudret vand.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Lav et springlag

  Springlag kan opstå, når to vandmasser har forskellig temperatur eller saltholdighed. Det sker for eksempel, når ferskvand møder vandmasser med saltvand, fordi ferskvand har en lavere massefylde end saltvand. I laboratoriet kan I efterligne processen og vise, at ferskvand lægger sig øverst i vandsøjlen oven på saltvand.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Mikroskopisk liv i tre biotoper

  Mikroskopisk liv i tre biotoper. Dyr, levested, fødekæde og fødenet.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Grundstoffer i det periodiske system

  Grundstoffer i det periodiske system . Atomer, molekyler, grundstoffer og grundstoffernes periodiske system.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Polymer – en række af molekyler

  Undersøg, hvordan man kan lave sne om sommeren. Samtidig undersøger vi, hvor vanvittigt meget vand en ble kan indeholde uden at lække.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Indstråling og drivhusgasser

  Som astronaut med varmesøgende ”night goggles” ville vi se jorden med en temperatur mellem -68 °C til -1 °C. Men det giver ikke en temperatur på +14 °C som er jordens gennemsnitstemperatur?
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kanon – padder og krybdyr

  Danmarks Naturkanon skal hjælpe os med at lære noget mere om vores natur. Den skal også give os lyst til at opleve og undersøge vores nære verden. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af krybdyr og padder i Danmarks Naturkanon. God
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Skru op for grøntsagerne

  Stop sult med grøntsager. Det er en bæredygtig måde at se fødevarer som ressourcer.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Anlæg et sommerfuglebed

  Anlæg et sommerfuglebed og øg biodiversiteten. Levesteder, truede arter, biotop og population.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Planeter og sol

  Du ved sikkert, at Solen har en meget stor tyngdekraft, som trækker i alt her i Solsystemet. Hvorfor trækkes Jorden ikke ind i Solen?