Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Tsunami

  Forstå, hvad en tsunami er, og hvad det har at gøre med fænomener såsom pladetektonik, havstrømme og vejrsystemer.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Curie punktet

  Hvad er curiepunktet? Eleverne laver et ‘Curiependul’ og undersøger selv med nikkeltråd, magneter og stearinlys, hvad curiepunktet er.
  penalhus - elever laver opgave

  Spil ‘Hvem er hvem?’

  Aktiviteten bidrager til elevernes åbenlyse forundring. Eleverne skaber systemer i det, de observerer. Eleverne har i spillet 20 forskellige levende organismer foran sig som repræsentanter for planteriget, dyreriget og svamperiget. Eleverne sætter sprog på, hvad der karakteriserer planter, dyr og svampe.
  vandglas og sten

  Undersøg måder at varme vand på

  Eleverne udfører forskellige illustrationsforsøg, der illustrerer adskillige sammenhænge med betydning for opvarmning af vand ved hjælp af solenergi samt måder at isolere på.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Simpel elektromotor

  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Geologiske tidsaldre

  Jordens landskab på tværs af geologiske tidsaldre
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kanon – padder og krybdyr

  Danmarks Naturkanon skal hjælpe os med at lære noget mere om vores natur. Den skal også give os lyst til at opleve og undersøge vores nære verden. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af krybdyr og padder i Danmarks Naturkanon. God
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Den vilde naturlog – indskoling

  Kig oppe, kig nede, kig under, kig ind i, kig bagved, kig på, kig imellem. Find dyr og planters levesteder.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Byg en meteorologi station

  Byg en meteorologistation og foretag målinger af regn, vindhastighed og lufttemperatur. Få en forståelse for årstider og vejrsystemer.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Hvad er osmose?

  Osmose og omvendt osmose i salt og ferskvand. Stofomdannelse, molekyler og kemiske bindinger.
  landskab

  Landskab formet af vand – tegn en model

  Eleverne undersøger, hvordan vand er et vigtigt element i landskabsdannelser, og hvordan viden om landskabsdannelse kan bruges til at identificere steder, hvor vand er eller har været knyttet til landskabet.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Biodiversitet – idékatalog

  Idékatalog til mere biodiversitet i Københavns Kommune – sammen med børnene.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Gelelektroforese, molekylers størrelse

  Molekyler er små – meget små. De er næsten den yderste, mindste grænse for størrelse. Derfor er det umuligt at sortere en blanding af molekyler ét for ét på samme måde, som man sorterer sine strømper. Til gengæld kan man gøre det med elektricitet.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Mikrobølgestråling

  Man kan meget nemt foretage sammenlignende målinger på, hvor meget stråling forskellige prøver absorberer i en mikrobølgeovn. Metoden består i at placere en “detektor” bestående af en afmålt mængde tempereret vand i et glas inde i mikrobølgeovnen
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Hologram

  Hologram. Lys, molekyler, stråling, naturkræfter og bølgelængde.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Friktion og kuglelejer

  Friktion og kuglelejre. Gnidningsmodstand, molekyler, fundmentale naturkræfter.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Forskellighedsdug

  Værktøj til at kortlægge arter og få øjenene op for biodiversitet blandt de yngste.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Stjerner

  Hvorfor fødes en stjerne? Stjerner, solsystem, planetbaner, universet.
  personer i vaders

  Undersøg jeres farvand: Indsaml

  Eleverne skal opnå førstehåndserfaring med en række undersøgelsesteknikker, idet de kortlægger fysiske og kemiske forhold i deres eget farvand.
  Skip to content