Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Elektricitet og magnetisme

  Undersøg, hvordan nogle materialer kan lede strøm, men ikke kan magnetiseres, og hvordan nogle materialer ikke leder strøm og ikke påvirker magnetfeltet. Design selv dele af undersøgelsen.
  dreng undersøger blomst

  Oplev naturen omkring os

  Undersøgelsesaktiviteten har til formål at få eleverne til at observere fokuseret ved brug af sanser og iagttagelsesudstyr. Eleverne skal forstå, at det er nødvendigt at stille skarpt på det, der ønskes observeret, og at alle ikke erfarer det samme, selv om de kigger på det samme. Aktiviteten er med til at give et indblik i elevernes forforståelse og hverdagsforestillinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Brydningsindeks, vand og olie

  Her kan man lave sin egen usynlighedsmaskine! Og samtidig lære noget om lys, materialer og brydningsindeks.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Skru op for grøntsagerne

  Stop sult med grøntsager. Det er en bæredygtig måde at se fødevarer som ressourcer.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Mekanisk energi, potentiel og kinetisk energi

  I dette forsøg skal du på detektivjagt efter en teori. Du bliver præsenteret for en dåse, der, når den bliver lagt ned og trillet hen langs et bord, triller tilbage igen til udgangspunktet. Og den bliver ved med at komme tilbage, ligegyldigt hvor mange gange du skubber den af sted. Næsten som hvis du trillede den op ad en bakke, og den kom tilbage igen af sig selv.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Stoffers tilstandsformer

  Stoffer kan have forskellige tilstandsformer: fast, flydende og gasform. I dette forsøg kan du lave din egen slim og undersøge grænsen mellem fast og flydende form.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Knogler

  Knogler hos mennesket. Udviklet over mange år. Evolution, tilpasning og genetisk variation.
  personer i vaders

  Undersøg jeres farvand: Indsaml

  Eleverne skal opnå førstehåndserfaring med en række undersøgelsesteknikker, idet de kortlægger fysiske og kemiske forhold i deres eget farvand.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Landbrug i rummet

  Teknologiudviklingen giver mulighed for at realisere fremtidens bæredygtige fødevareproduktion fx gennem landbrug i rummet.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Polymer – en række af molekyler

  Undersøg, hvordan man kan lave sne om sommeren. Samtidig undersøger vi, hvor vanvittigt meget vand en ble kan indeholde uden at lække.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Undersøg materialers egenskaber

  Eleverne gør sig erfaringer med fire forskellige teknikker til at belyse materialers egenskaber. De undersøger for egenskaberne elektrisk ledeevne, varmeledeevne, magnetisme og massefylde.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Fototropisme og gravitropisme

  Hvad er fototropisme og gravitropisme? Hvordan registrerer planter, hvor der er lys, og hvordan ved de, hvilken vej de skal vokse? I dette eksperiment undersøger I, om det er lys, der får blomster til at åbne og lukke sig, eller om fx temperatur også har indflydelse. Se om I kan stresse planterne ved at tvinge dem til en anden døgnrytme.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Sublimation

  Sublimation, stof og tilstandsformer. Materailer, molekyler og stofomdannelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kanon – padder og krybdyr

  Danmarks Naturkanon skal hjælpe os med at lære noget mere om vores natur. Den skal også give os lyst til at opleve og undersøge vores nære verden. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af krybdyr og padder i Danmarks Naturkanon. God