Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Vand fra månejord

  Lær om ændringer i materialers tilstand. Fortolk data og diskutér, hvordan tilstandsændringer er anderledes på månen sammenlignet med, hvad vi er vant til på jorden.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Anlæg et sommerfuglebed

  Anlæg et sommerfuglebed og øg biodiversiteten. Levesteder, truede arter, biotop og population.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Byg en telegraf

  Fremstil jeres eget morseapparat
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Forelskelse

  Hvad sker der i os, når vi bliver forelskede?
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kig på plankton

  I havets fødekæde kan planktonalger blive spist af dyreplankton, der også er plankton. Vandlopper og dafnier er dyreplankton ligesom fiskelarver og mange andre dyr. Hvis du kigger på en dråbe havvand i et mikroskop, kan du se, hvordan plankton ser ud i virkeligheden.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Hologram

  Hologram. Lys, molekyler, stråling, naturkræfter og bølgelængde.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Evolution

  Darwins teori for evolution herunder naturlig selektion, genetisk variation, mutation, genotype og fænotype.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Havniveau forandringer

  I de senere år er Indlandsisen i Grønland begyndt at smelte. Vandet løber ud i havet, og det medfører at havniveau stiger. Samtidig bliver vandet varmere, og det medfører at vandet udvider sig. Derfor må vi forudse, at mange lavtliggende områder bliver oversvømmede i de kommende år. Men hvad skete der i fortiden?
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Stråling, planter og Mars

  Eleverne arbejder med det fællesfaglige fokusområde ‘strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår’. Med udgangspunkt i udfordringen konstruerer eleverne en plantekuvøse til plantedyrkning på Mars.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Vand som livsbetingelse og organismer

  Alt liv har brug for vand. Alle organismer har udviklet en måde at optage og fordele vand på. Eksperimentet viser, hvordan planters xylem fungerer. Kan I ændre på farven af en blomst ved at stille den i vand med frugtfarve? Og virker alle frugtfarver ens, eller er der forskel?
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Vandets kredsløb

  Lær om vandets kredsløb, som sikrer vores levevilkår. Vores forbrugsmønster gør vand til en ressource, der indgår i en produktion.
  bier ved bistade

  Byg levesteder til blomster og bier

  Eleverne sætter deres specialiserede viden om bi-arter i spil og designer og anlægger selv levesteder for bier, dels ved at eksperimentere med fødegrundlag, dels ved at bygge redesteder.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Spil hvem er hvem

  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Acceleration og tyngdekraft

  Et pendul svinger normalt frem og tilbage. Men her kan man lave et pendul, der kun svinger den ene vej. Og så kan det endda redde ‘livet’ på et vinglas. Hvornår har man nået den yderste grænse for svingninger?
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Fotosyntese

  Hvordan kan træer og andre planter “trække vejret”, indtage næring og vokse? Undersøg, hvad lys og mørke betyder for fotosyntese, samt om der er forskel på fotosyntesen i forskellige blade. Samtidig vil du få en forståelse af, hvorfor træer og planter er meget vigtige for dig som menneske.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Grundvand som ressource

  Grundvand som ressource. Genbrug af vand og vands kredsløb.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektromagnetisme

  Elektromagnetisme. Magnetisme, elektromagnetisk kraft, fundementale naturkræfter.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kig på blade

  Undersøgelsesaktiviteten har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne, ved at de bliver opmærksomme på forskelle og ligheder på blade.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Stoffers egenskaber ved blanding

  I denne undersøgelse kan du se, hvad der sker, når man blander forskellige væsker og stoffer. Noget lader sig blande uden problemer, og andre forbliver adskilt, hvorfor mon?
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Planter og vækst

  Har du nogensinde lagt mærke til, at planter kan have så store kræfter, at de bryder op igennem asfalt? Det kan de, fordi de har cellevægge. Dette forsøg er et modelforsøg, hvor en ballon og en vasketøjspose bruges til at vise funktionen af en cellevæg.
  Skip to content