Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kig på plankton

  I havets fødekæde kan planktonalger blive spist af dyreplankton, der også er plankton. Vandlopper og dafnier er dyreplankton ligesom fiskelarver og mange andre dyr. Hvis du kigger på en dråbe havvand i et mikroskop, kan du se, hvordan plankton ser ud i virkeligheden.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Magnetisme i sand

  I sand kan du finde sandkorn, der er magnetiske. Hvorfor er nogle sandkorn magnetiske, og hvilke sandkorn er magnetiske? Hvordan virker en magnet? Og hvordan kan du med disse sandkorn vise magnetfelter?
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Fremtidens energi – OBS forløb med flere aktiviteter

  Klodens energiressourcer er knappe. Samtidig bliver vi stadig flere mennesker, og verden over flytter folk i stigende grad til storbyerne og efterstræber det moderne liv og forbrugsmønster. Det sætter klodens energiressourcer under pres, og øger udledningen af drivhusgasser, som fører til klimaforandringer.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Mineraler

  Geologer bruger mineraler til at identificere sten og klipper. Ved at bestemme sammensætningen af mineraler i stenen, kan man finde ud af hvordan og hvornår stenen eller klippen er blevet dannet.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Mikroskopisk liv i tre biotoper

  Mikroskopisk liv i tre biotoper. Dyr, levested, fødekæde og fødenet.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Planeter og sol

  Du ved sikkert, at Solen har en meget stor tyngdekraft, som trækker i alt her i Solsystemet. Hvorfor trækkes Jorden ikke ind i Solen?
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektrisk ladning og magnetfelt

  Formålet med forsøget er at demonstrere elektriske ladningers afbøjning i et magnetfelt. En magnet holdes over en skål med vand, hvori der løber en elektrisk strøm. Vandet begynder at bevæge sig på tværs af strømretningen.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Blod er magnetisk

  I forsøget ser vi på, hvad diamagnetiske og paramagnetiske materialer er for noget, og vi undersøger, om blod er magnetisk. Hæmoglobinet i blodet indeholder jern, og jern er magnetisk – er blod så også magnetisk?
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Lav en lys-theremin – lydmaskine

  Elkredsløbet og AMV’en er dem vi har lavet flest af på Skramloteket og det er projekter man sagtens kan lave hjemme på skolen hvis man har det rette udstyr.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Lydbølger

  Undersøg sammenhænge mellem vibrationer og lyd. Måske har du kigget på en højtaler, som spiller musik, og opdaget, at den bevæger sig.
  personer i vaders

  Undersøg jeres farvand: Indsaml

  Eleverne skal opnå førstehåndserfaring med en række undersøgelsesteknikker, idet de kortlægger fysiske og kemiske forhold i deres eget farvand.