Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Vandværk: Hvor kommerdrikkevandet fra

  Hvad foregår egentlig på et vandværk? Lær om forbrugsmønstre og produktion af rent drikkevand som en ressource og et levevilkår.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Find bier og blomster

  Denne aktivitet bør udføres i biernes flyveperiode. Et overblik over dette kan fås ved at lade eleverne udfylde ‘Flyvetid for bier’. Det er et muligt udfald af observationen, at der slet ingen eller kun få bi-arter findes. I dette tilfælde, er det vigtigt, at det ikke betragtes som et nederlag, men som et reelt resultat.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Plast i havet

  Undervisningsforløb om udledning af stoffer fra den enkelte og samfundet omhandler ofte udledning af fx CO2 og kvælstof. I sjældnere tilfælde sættes der fokus på den allestedsnærværende udledning af plast. Dette forløb omhandler udledning af plast med afsæt i en engineeringudfordring.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Anlæg et sommerfuglebed

  Anlæg et sommerfuglebed og øg biodiversiteten. Levesteder, truede arter, biotop og population.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Dissektion af melorm og græshoppe

  Kom helt tæt på insekterne. Eleverne dissekerer melorme og græshopper. De observerer, hvordan dyrene ser ud helt tæt på, og de sammenholder med dyrenes adfærd – hvordan æder, bevæger og formerer de sig, og hvordan trækker de vejret?
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Sandbunker, du kan stå på

  Sand er en vigtig ressource i produktionen af byggematerialer. Lær om teknologi og teknologiudvikling i byggematerialer.
  dreng undersøger blomst

  Oplev naturen omkring os

  Undersøgelsesaktiviteten har til formål at få eleverne til at observere fokuseret ved brug af sanser og iagttagelsesudstyr. Eleverne skal forstå, at det er nødvendigt at stille skarpt på det, der ønskes observeret, og at alle ikke erfarer det samme, selv om de kigger på det samme. Aktiviteten er med til at give et indblik i elevernes forforståelse og hverdagsforestillinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektromagnetisme

  Elektromagnetisme. Magnetisme, elektromagnetisk kraft, fundementale naturkræfter.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Græsningsfødekæde

  I skal se hvilken gruppe, der kan lave den længste græsningsfødekæde i klassen.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Kystdynamik

  Havets strøm, bølger og tidevand påvirker landskabsdannelsen ved kyster. Forstå, hvordan fx vind, vejr og klimaforandringer påvirker kystdynamikken.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Tsunami

  Forstå, hvad en tsunami er, og hvad det har at gøre med fænomener såsom pladetektonik, havstrømme og vejrsystemer.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kig på plankton

  I havets fødekæde kan planktonalger blive spist af dyreplankton, der også er plankton. Vandlopper og dafnier er dyreplankton ligesom fiskelarver og mange andre dyr. Hvis du kigger på en dråbe havvand i et mikroskop, kan du se, hvordan plankton ser ud i virkeligheden.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Fotosyntese og alger

  Alger laver fremtidens rummad. I denne undersøgelse skal du producere alger og se, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Geomorfologi

  Forstå hvorfor Danmark ser ud som det gør. Hvilken betydning har de seneste istider haft på udformningen?
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Gift og modgift

  Hvad kan slå liv ihjel, og kan man med modgift vække det til live igen? I undersøgelsen tager eleverne udgangspunkt i gær, kobbersulfat og EDTA. Eleverne gentager undersøgelsen, efter de selv har udvalgt variable, de opsætter hypoteser for.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Bølger i mikrobølgeovn

  Når mikrobølgerne ledes ind i selve ovnen, vil de reflekteres fra alle ovnens metaloverflader. Dette skaber et kompliceret bølgemønster af konstruktiv og destruktiv interferens (stående bølger). For at måle dette kan man placere et materiale, der ændrer konsistens, når det opvarmes: fx skumfiduser, et lag af sandwichost eller chokoladestykker.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Flogiston-teorien

  Flogistonteorien. Forbrænding af materialer – og er der forskel på bæredygtige og ikke-bæredygtige materialer?
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Jordskælv

  Ved du hvorfor der er jordskælv? Kender du de rystelser, der udsendes ved at jordskælv? Og ved du, hvad man skal gøre i tilfælde af et jordskælv?
  Skip to content