Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  balloner i vand

  Eksperimentér med salt og temperatur

  Eleverne eksperimenterer med, hvilken betydning vandets temperatur og indhold af salt har for, hvordan det vil fordele sig i vandmassen.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Al liv hænger sammen

  Måske har du set et stamtræ, som viser menneskeabernes udvikling? Man kan også bygge stamtræer, som viser alle de andre arters udvikling, og deres slægtskab med hinanden.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Universets udvidelse og Hubbles lov

  Universets udvidelse. Solsystemet, galakser og universets opbygning.
  illustration vedvarende energi

  Tal om energikilder

  Eleverne kategoriserer energikilder fra deres hverdag og fremhæver energikildernes fordele og ulemper fx i forhold til Jordens ressourcer og deres kredsløb.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Polaritet og vand

  Polaritet og vand. Materialer, kemiske forbindelser, materialeegenskaber.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Radioaktivitet, isotoper og bananer

  Radioaktivitet i bananer. Isotoper, Grundstoffer, radioaktivt henfald, grundstoffers omdannelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Fremtidens energi – OBS forløb med flere aktiviteter

  Klodens energiressourcer er knappe. Samtidig bliver vi stadig flere mennesker, og verden over flytter folk i stigende grad til storbyerne og efterstræber det moderne liv og forbrugsmønster. Det sætter klodens energiressourcer under pres, og øger udledningen af drivhusgasser, som fører til klimaforandringer.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Renseanlæg

  Vores forbrugsmønstre gør renseanlæg til en vigtig del af produktionen af drikkevand som ressource og levevilkår.
  elektrisk kredsløb

  Undersøg materialers egenskaber

  Eleverne gør sig erfaringer med fire forskellige teknikker til at belyse materialers egenskaber. De undersøger for egenskaberne elektrisk ledeevne, varmeledeevne, magnetisme og massefylde.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Landbrug i rummet

  Teknologiudviklingen giver mulighed for at realisere fremtidens bæredygtige fødevareproduktion fx gennem landbrug i rummet.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Mangel på rent drikkevand

  Næsten alle steder i Danmark kan man drikke grundvandet. Drikkevand, der er rent og smager godt. Men ikke alle steder i verden er de så heldige, og i katastrofeområder er netop rent drikkevand en stor udfordring.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Fermentering og bakterier

  Projektet omhandler fermentering og mikroorganismer. Materialet indeholder separate teoretiske afsnit om mikroorganismer, evolution, fermentering, bioteknologiske værktøjer og bæredygtighed samt film, øvelser og masser af spørgsmål, som du kan øve dig med undervejs.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  PH skala med rødkål

  Rødkålssaft er en af verdens bedste indikatorvæsker til at bestemme, om en væske er sur eller basisk. I dette forsøg kan du få rødkålssaft til at tage mange forskellige farver blot ved at blande det op med forskellige hverdagskemikalier.
  computer med regneark

  Find forskernes data fra Østersøen

  Eleverne sammenligner deres egne data fra undersøgelserne af eget farvand med forskernes data fra bl.a. Østersøen.