Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  elev opgave med tyggegummi

  Tyggegummi og chokolade

  Eleverne opbygger viden om hydrofile og hydrofobe stoffer og øver sig på at beskrive, hvad der sker på makroskopisk og mikroskopisk niveau. 
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Vands tilstandsformer

  Vands tilstand findes i forskellige former. Alle tre former findes her på jorden; som vand, is og damp.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Laserlys

  Laserlys. Lys, bølgelængde.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Simpel højtaler

  Forsøget demonstrerer, hvor simpelt en højttaler kan bygges, og hvordan lyd skabes af vibrationer. Forsøget er oplagt til byg-selv aktiviteter i en klasse.
  grusgrav og gravemaskine

  Undersøg grusgraven

  Eleverne skal aktiviteten foretage en række relevante biologiske og geologiske feltundersøgelser i en grusgrav.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Jordvarme og vind/sol/vand energi

  Geometri og Jordvarme, samt andre energikilder. Hvordan kan vi opnå ressourceeffektivitet?
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektrisk ladning og magnetfelt

  Formålet med forsøget er at demonstrere elektriske ladningers afbøjning i et magnetfelt. En magnet holdes over en skål med vand, hvori der løber en elektrisk strøm. Vandet begynder at bevæge sig på tværs af strømretningen.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Årstider og et år på jorden

  Forståelse af årstiderne. En praktisk aktivitet, der sigter mod at lade eleverne udforske soljordsystemets indflydelse på årstiderne.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Den vilde naturlog – indskoling

  Kig oppe, kig nede, kig under, kig ind i, kig bagved, kig på, kig imellem. Find dyr og planters levesteder.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Vands kogepunkt i rummet

  Vand koger ved 100 grader celsius, men er det altid sådan? Se her, hvordan vand kan koge ved 50 grader celsius og lær, hvorfor det så vigtigt at have en rumdragt på.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Pendulkraft

  Mange ting kan beskrives på en anden måde end med ord. Det kan være med tegninger eller med formler, ligninger og tal. Det sidste kan man kalde matematiksprog. Her skal du bygge et pendul, der skal hjælpe dig med at forstå matematiksprog!
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Livets masseuddøen

  Livets udvikling og masseuddøen
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Planet 9

  Planet 9, findes den? Planeter, solsystem, planetbaner, måner, galakser, universets opbygning, verdensbilleder.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Damp som energi

  Damp kan udnyttes i maskiner. Derfor satte dampmaskiner gang i mange opfindelser for cirka 250 år siden, hvor dampmaskinen blev en vigtig del af den industrielle revolution. I dette forsøg skal du bruge vand og damp til at skabe kraft og bevægelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Vand fra toilettet

  Kan man drikke vand fra toilettet? Lær om produktion og forbrugsmønstre ift. drikkevand som ressource og levevilkår.
  landskab

  Landskab formet af vand – tegn en model

  Eleverne undersøger, hvordan vand er et vigtigt element i landskabsdannelser, og hvordan viden om landskabsdannelse kan bruges til at identificere steder, hvor vand er eller har været knyttet til landskabet.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Bevar energien

  I denne undersøgelse skal du lade to gryder koge om kap – et med og et uden låg. Hvilken koger først og hvorfor?
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Meteornedslag og månens overflade

  Undersøg hvordan masse og hastighed af asteroider spiller en rolle på størrelsen af kratere. Ved brug af simple remedier som mel, kakao og kugler kan en man opnå en bedre forståelse for kraterdannelse. Det kan være en god idé at foretage forsøget udenfor.
  Kims leg

  Kan I gætte, hvem jeg er

  Aktiviteten skal engagere eleverne og give dem hjælp og lejlighed til at sætte ord på kendetegn ved dyr, planter og svampe.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Simpel elektromotor

  Skip to content