Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  faktaboks

  Elevernes egne problemstillinger

  Målet med aktiviteten er, at eleverne kan formulere en problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, der kan besvares med undersøgelser og/eller modelarbejde, som start på deres selvstændige arbejde med klassens fokusområde.
  insekt i blomst

  Viden om bier og blomster

  Eleverne opbygger viden om deres bi-art ved fx at søge information på internettet.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  UV stråler og beskyttelse

  Gennem en række demonstrationer opnår eleverne en visuel forståelse af hvordan solcreme kan beskytte imod UV stråler fra solen.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Strøm og magnetisme

  Undersøg, hvordan nogle materialer kan lede strøm, men ikke kan magnetiseres, og hvordan nogle materialer ikke leder strøm og ikke påvirker magnetfeltet. Design selv dele af undersøgelsen.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Elektricitet og magnetisme

  Undersøg, hvordan nogle materialer kan lede strøm, men ikke kan magnetiseres, og hvordan nogle materialer ikke leder strøm og ikke påvirker magnetfeltet. Design selv dele af undersøgelsen.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Mikroorganismer: Gær og feber

  Hvad sker der når en person med sukkersyge får syreforgiftning? Og hvad er sukkersyge? Celler, gener, arv, arvelige faktorer, gentoknologi.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Kemisk analyse af gødningssalte

  Hvilke gødningsstoffer er der i kunstgødning, og udvaskningsproblemet. Vi skal begrænse vores forbrug af fx gødning. Kan økologi være en løsning?
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Forskellighedsdug

  Værktøj til at kortlægge arter og få øjenene op for biodiversitet blandt de yngste.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Stoffers egenskaber ved blanding

  I denne undersøgelse kan du se, hvad der sker, når man blander forskellige væsker og stoffer. Noget lader sig blande uden problemer, og andre forbliver adskilt, hvorfor mon?
  metalgenstande

  Navigér i narrativet

  Aktiviteten introducerer problemstillingen og er rammesættende for elevernes undersøgelser af materialers egenskaber. Eleverne bliver introduceret for forløbets bærende historie om Kong Au og Professor Guldberg.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Polaritet plast, syre og olie

  Når man skræller en citron, sprøjter der en masse små væskedråber ud af skallen. Vidste du, at de kan få en ballon til at sprænge? I dette eksperiment undersøger vi, hvad det skyldes.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Spektroskopi af exoplaneter

  Opnå bedre forståelse for spektroskopi og spektroskopiens betydning for detektering af liv på exoplaneter.
  indsamlede blade

  Find og sortér planter

  Eleverne skal observere variationen inden for planter ved at erfare, at der findes mange flere forskellige slags “mindre planter” (som her dækker over urter, græsser og små buske), end der findes større planter (her træer).
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Grundvand og klimaforandringer

  Vores drikkevand, vand til industri og landbrug kommer fra grundvandet og er pumpet op af jorden. Mange økosystemer, såsom åer, søer og våde engarealer, er desuden afhængige af grundvand.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Indstråling og drivhusgasser

  Som astronaut med varmesøgende ”night goggles” ville vi se jorden med en temperatur mellem -68 °C til -1 °C. Men det giver ikke en temperatur på +14 °C som er jordens gennemsnitstemperatur?
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Sanser

  Sanser hos mennesket. Udviklet over mange år. Evolution, tilpasning og genetisk variation.
  kort over sted i Danmark

  Hvor er der grus i vores lokalområde?

  Eleverne kigger på jorddatakort og animationer af istider.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Adaption og udvikling

  Forstå termen adaptation også kaldet tilpasning. Som en del af evolutionen er organismer nød til at følge med tiden, og tilpasse sig de omgivelser de lever i, da naturen løbende ændrer sig.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Lav en lys-theremin – lydmaskine

  Elkredsløbet og AMV’en er dem vi har lavet flest af på Skramloteket og det er projekter man sagtens kan lave hjemme på skolen hvis man har det rette udstyr.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Statisk elektricitet

  I dette forsøg skal du ved hjælp af usynlige energiformer flytte en sodavandsdåse.
  Skip to content