Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Fremtidens vejr og vejrudsigter

  Hvordan bliver fremtidens vejr, når klimaet ændrer sig?
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Lav en lys-theremin – lydmaskine

  Elkredsløbet og AMV’en er dem vi har lavet flest af på Skramloteket og det er projekter man sagtens kan lave hjemme på skolen hvis man har det rette udstyr.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Strøm fra vand

  Lær om elektrokemi, hvordan man producerer oxygen og hydrogen på månen, og om hvilke komponenter der kan bruges som brændstof til rumfartøjer.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Natrium Kalium pumpen

  Hvordan virker nerver egentlig, og hvad er natrium-kalium-pumpen? Test din eller din kammerats følesans og beregn, hvor I er bedst til at føle henne. Find ud af, hvorfor opdagelsen af denne ‘pumpe’ var så stor en opdagelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Fotosyntese

  Hvordan kan træer og andre planter “trække vejret”, indtage næring og vokse? Undersøg, hvad lys og mørke betyder for fotosyntese, samt om der er forskel på fotosyntesen i forskellige blade. Samtidig vil du få en forståelse af, hvorfor træer og planter er meget vigtige for dig som menneske.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Vandets kredsløb

  Lær om vandets kredsløb, som sikrer vores levevilkår. Vores forbrugsmønster gør vand til en ressource, der indgår i en produktion.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Trådløs overførsel af strøm

  Vi bruger i forsøget to spoler til, helt trådløst, at forbinde en overklippet høretelefon igen. Vi ‘overfører’ lyd gennem luften ved hjælp af et magnetfelt dannet af spoler.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Evolution

  Darwins teori for evolution herunder naturlig selektion, genetisk variation, mutation, genotype og fænotype.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Den vilde naturlog – indskoling

  Kig oppe, kig nede, kig under, kig ind i, kig bagved, kig på, kig imellem. Find dyr og planters levesteder.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kanon – svampe

  Danmarks Naturkanon skal hjælpe os med at lære noget mere om vores natur. Den skal også give os lyst til at opleve og undersøge vores nære verden. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af svampe i Danmarks Naturkanon.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Det moderne menneske

  Formålet med denne øvelse er at udvide elevernes forståelse for det moderne menneskes vej til toppen af fødekæden og give dem en bedre fornemmelse for de mekanismer, der har været afgørende for menneskets udvikling, overtagelse og succes på Jorden gennem de sidste 12.000 år.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Tæl og sæt navn på dyr

  Undersøgelsesaktiviteten guider eleverne et spadestik dybere i deres egne observationer og bidrager til, at eleverne begynder at anvende artsnavne.
  faktaboks

  Elevernes egne problemstillinger

  Målet med aktiviteten er, at eleverne kan formulere en problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, der kan besvares med undersøgelser og/eller modelarbejde, som start på deres selvstændige arbejde med klassens fokusområde.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Mikroskopisk liv i tre biotoper

  Mikroskopisk liv i tre biotoper. Dyr, levested, fødekæde og fødenet.
  østersøen geografiske forhold kort

  Bliv klog på Østersøens geografiske forhold

  Eleverne undersøger ved brug af kort og modeller de geografiske forhold i Østersøen, der gør Østersøen til brakvandsområde.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektromagnetisk fjeder

  Elektricitet og magnetisme. Elektromagnetisme, fundementale naturkræfter, elektromagnetiske spektrum.