Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Rens muddervand med sand

  Sand kan bruges til filtrering i produktionen af vand som ressource.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Producer vekselspænding

  Formålet med aktiviteten er at undersøge, hvordan man kan producere en vekselspænding med en stangmagnet og en spole.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Ekstremt liv

  Livet har gennem de sidste 3,8 milliarder år udviklet sig til den mangfoldighed af levende organismer, der findes på Jorden i dag. Naturen har i denne proces fundet smarte løsninger, som har gjort livet i stand til at kolonisere alle egne af kloden, selv de steder hvor forholdene er ugæstfrie og barske. Det er netop organismer, der lever i sådanne ekstreme miljøer, der er omdrejningspunktet for dette materiale.
  penalhus - elever laver opgave

  Spil ‘Hvem er hvem?’

  Aktiviteten bidrager til elevernes åbenlyse forundring. Eleverne skaber systemer i det, de observerer. Eleverne har i spillet 20 forskellige levende organismer foran sig som repræsentanter for planteriget, dyreriget og svamperiget. Eleverne sætter sprog på, hvad der karakteriserer planter, dyr og svampe.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Meteornedslag og månens overflade

  Undersøg hvordan masse og hastighed af asteroider spiller en rolle på størrelsen af kratere. Ved brug af simple remedier som mel, kakao og kugler kan en man opnå en bedre forståelse for kraterdannelse. Det kan være en god idé at foretage forsøget udenfor.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Enzymer

  Enzymer er proteiner, der findes i alle levende væsener. Alt lige fra encellede bakterier til flercellede planter og dyr har enzymer. Enzymer er en af livets vigtigste dele og uden enzymer ville liv ikke kunne eksistere. Du kan bl.a. læse om hvordan enzymer dannes i kroppen og hvordan de virker.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Lydbølger

  Undersøg sammenhænge mellem vibrationer og lyd. Måske har du kigget på en højtaler, som spiller musik, og opdaget, at den bevæger sig.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Natrium Kalium pumpen

  Hvordan virker nerver egentlig, og hvad er natrium-kalium-pumpen? Test din eller din kammerats følesans og beregn, hvor I er bedst til at føle henne. Find ud af, hvorfor opdagelsen af denne ‘pumpe’ var så stor en opdagelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Evolution

  Darwins teori for evolution herunder naturlig selektion, genetisk variation, mutation, genotype og fænotype.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Artssammensætning

  Øvelsen skal give eleven en generel forståelse af forskellige faktorer som påvirkes af klimatiske forandringer og som dernæst kan påvirke forskellige økosystemer og deres sammensætning.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Find bier og blomster

  Denne aktivitet bør udføres i biernes flyveperiode. Et overblik over dette kan fås ved at lade eleverne udfylde ‘Flyvetid for bier’. Det er et muligt udfald af observationen, at der slet ingen eller kun få bi-arter findes. I dette tilfælde, er det vigtigt, at det ikke betragtes som et nederlag, men som et reelt resultat.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Global opvarmning på køkkenbordet

  Undersøg drivhusgasser og forstå deres betydning for atmosfæren, klima, klimaforandringer
  Skip to content