Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektromagnetisk fjeder

  Elektricitet og magnetisme. Elektromagnetisme, fundementale naturkræfter, elektromagnetiske spektrum.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Vindmølleenergi

  Det danske klima gør vindenergi til en af de mest oplagte vedvarende energikilder. I Danmark er der over 5.000 vindmøller. I dette forsøg skal du bygge din egen vindmølle og undersøge, hvor tunge ting du kan hejse op med den.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Bjørnedyr i rummet

  Undersøg bjørnedyrs evne til at overleve ved at teste deres modstandsdygtighed under ekstreme miljøforhold. Se om I kan drage paralleller til deres overlevelsesevne i rummet.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Find massefylden

  Eleverne skal undersøge forskellige materialers massefylde dels med udgangspunkt i materialets rumfang, dels med udgangspunkt i materialets vægt.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Udligning af tryk og trykforskel i luft

  I dette forsøg kan du se, hvordan luft altid vil forsøge at udligne forskel i tryk. Der er fx højere tryk inden i en ballon, idet gummiet presser luften sammen.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Klassifikation

  Klassifikation af organismer, variation og naturlig tilpasning.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Kan vi risikere at Jorden vælter?

  Jordens akse hælder en lille smule i forhold til en vinkelret bane rundt om Solen. Vis ved hjælp af et cykelhjul, hvordan den holder sig i balance i sin bane.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Anlæg et sommerfuglebed

  Anlæg et sommerfuglebed og øg biodiversiteten. Levesteder, truede arter, biotop og population.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Plast i havet

  Undervisningsforløb om udledning af stoffer fra den enkelte og samfundet omhandler ofte udledning af fx CO2 og kvælstof. I sjældnere tilfælde sættes der fokus på den allestedsnærværende udledning af plast. Dette forløb omhandler udledning af plast med afsæt i en engineeringudfordring.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Strøm fra sollys

  Eleverne udfører to simple aktiviteter og til sidst perspektiverer de deres ideer til ægte ESA rummissioner.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Planters behov for lys

  Planter laver fotosyntese. Fotosyntese betyder, at planterne bruger energien fra solens stråler til at omdanne kuldioxid og vand til ilt og sukker. I dette forsøg vil du få et indblik i, hvad der sker med plantefrø og planter, der ikke får lys.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Pendulkraft

  Mange ting kan beskrives på en anden måde end med ord. Det kan være med tegninger eller med formler, ligninger og tal. Det sidste kan man kalde matematiksprog. Her skal du bygge et pendul, der skal hjælpe dig med at forstå matematiksprog!
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Overfladespænding

  Overfladespænding er grunden til, at dråber bliver helt runde, og at nogle dyr kan gå på vandet. Selvom man ikke kan se det, skyldes overfladespændingen, at vandmolekylerne, som vand består af, tiltrækker hinanden. I dette forsøg kan du bruge overfladespændingen til at snyde dine venner!
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Al liv hænger sammen

  Måske har du set et stamtræ, som viser menneskeabernes udvikling? Man kan også bygge stamtræer, som viser alle de andre arters udvikling, og deres slægtskab med hinanden.
  insekt i blomst

  Vær naturens stemme

  Eleverne skal påtage sig rollen som artsambassadør. De skal være talsperson og repræsentant for hver deres bi-art og skabe opmærksomhed om og muligheder for levesteder for deres bi-art.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Natrium Kalium pumpen

  Hvordan virker nerver egentlig, og hvad er natrium-kalium-pumpen? Test din eller din kammerats følesans og beregn, hvor I er bedst til at føle henne. Find ud af, hvorfor opdagelsen af denne ‘pumpe’ var så stor en opdagelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Gift og modgift

  Hvad kan slå liv ihjel, og kan man med modgift vække det til live igen? I undersøgelsen tager eleverne udgangspunkt i gær, kobbersulfat og EDTA. Eleverne gentager undersøgelsen, efter de selv har udvalgt variable, de opsætter hypoteser for.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Hvede som energi

  Hvede er en af de fødevarer, der produceres mest af i verden, og 99 procent af alle mennesker spiser hvede dagligt. I dette forsøg skal du undersøge, hvilke to energiholdige næringsstoffer hvede egentlig består af – og som giver os energi til livet.
  Skip to content