Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Grundstoffer i smartphone

  Grundstoffer i en smartphone. Grundstoffernes periodiske system, molekyler, atomer, kemiske bindinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Pendulkraft

  Mange ting kan beskrives på en anden måde end med ord. Det kan være med tegninger eller med formler, ligninger og tal. Det sidste kan man kalde matematiksprog. Her skal du bygge et pendul, der skal hjælpe dig med at forstå matematiksprog!
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Friktion (gnidningsmodstand)

  Gnidningsmodstand kender du måske bedst som det, der er for meget af, når din cykelkæde ikke har fået olie. Gnidningsmodstand kaldes også for friktion. Faktisk kan gnidningsmodstanden blive så stor, at du kan tænde et bål med den.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Oplev naturen omkring os

  Undersøgelsesaktiviteten har til formål at få eleverne til at observere fokuseret ved brug af sanser og iagttagelsesudstyr. Eleverne skal forstå, at det er nødvendigt at stille skarpt på det, der ønskes observeret, og at alle ikke erfarer det samme, selv om de kigger på det samme. Aktiviteten er med til at give et indblik i elevernes forforståelse og hverdagsforestillinger.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Centrifugalkraften

  Når bussen standser op, mærker du, hvordan du bliver trykket fremad i bussen. Men hvis du holdt en ballon med helium i hånden, ville den blive trykket tilbage i bussen. Her kan du lære hvorfor.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Sandbunker, du kan stå på

  Sand er en vigtig ressource i produktionen af byggematerialer. Lær om teknologi og teknologiudvikling i byggematerialer.
  bier ved bistade

  Byg levesteder til blomster og bier

  Eleverne sætter deres specialiserede viden om bi-arter i spil og designer og anlægger selv levesteder for bier, dels ved at eksperimentere med fødegrundlag, dels ved at bygge redesteder.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Gift og modgift

  Hvad kan slå liv ihjel, og kan man med modgift vække det til live igen? I undersøgelsen tager eleverne udgangspunkt i gær, kobbersulfat og EDTA. Eleverne gentager undersøgelsen, efter de selv har udvalgt variable, de opsætter hypoteser for.
  dissektion af fisk

  Få torsken på bordet!

  Eleverne engageres i casen om torskebestanden i Østersøen ved at gennemføre dissektion af torsk ud fra et undersøgelsesspørgsmål, der sætter fokus på torskenes lever.
  metalgenstande

  Navigér i narrativet

  Aktiviteten introducerer problemstillingen og er rammesættende for elevernes undersøgelser af materialers egenskaber. Eleverne bliver introduceret for forløbets bærende historie om Kong Au og Professor Guldberg.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Stoffers egenskaber ved blanding

  I denne undersøgelse kan du se, hvad der sker, når man blander forskellige væsker og stoffer. Noget lader sig blande uden problemer, og andre forbliver adskilt, hvorfor mon?
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Lav en lys-theremin – lydmaskine

  Elkredsløbet og AMV’en er dem vi har lavet flest af på Skramloteket og det er projekter man sagtens kan lave hjemme på skolen hvis man har det rette udstyr.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Planet 9

  Planet 9, findes den? Planeter, solsystem, planetbaner, måner, galakser, universets opbygning, verdensbilleder.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Solceller og energi

  Solceller og vedvarende energi. Lys, energiformer, vedvarende energikilder, energiforsyning, energiomsætning.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Hvidt lys, farver og bølgelængde

  Hvidt lys indeholder alle regnbuens farver. Farver ser forskellige ud, fordi de reflekterer og absorberer det hvide lys med forskellige bølgelængder. Man kan danne nye farver ved at blande forskellige farver. Nu skal du blande farver og bruge sæbe til at skille farverne ad igen.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Hvad består partikler af?

  Her zoomer vi ind på menneskekroppen og finder de mindste byggesten, vi kender i dag. Se hvor mange partikler, der udgør en person og undersøg, hvordan energi og stof hænger sammen. Er en partikel en ting eller ren energi?
  Skip to content