Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Lav en simpel roterende motor

  I dette forsøg kan du lave verdens mest simple elektriske motor.
  bier ved bistade

  Byg levesteder til blomster og bier

  Eleverne sætter deres specialiserede viden om bi-arter i spil og designer og anlægger selv levesteder for bier, dels ved at eksperimentere med fødegrundlag, dels ved at bygge redesteder.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Årstider og et år på jorden

  Forståelse af årstiderne. En praktisk aktivitet, der sigter mod at lade eleverne udforske soljordsystemets indflydelse på årstiderne.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Simpel højtaler

  Forsøget demonstrerer, hvor simpelt en højttaler kan bygges, og hvordan lyd skabes af vibrationer. Forsøget er oplagt til byg-selv aktiviteter i en klasse.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Planter i rummet

  Hvilke planter er bedst egnede til at gro i rummet, og er de gode kilder til ernæring for astronauter? Lær om planter. Hvilke dele er spiselige, og hvad er egentlig forskellen på grøntsager, frugter og frø?
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Fotosyntese

  Hvordan kan træer og andre planter “trække vejret”, indtage næring og vokse? Undersøg, hvad lys og mørke betyder for fotosyntese, samt om der er forskel på fotosyntesen i forskellige blade. Samtidig vil du få en forståelse af, hvorfor træer og planter er meget vigtige for dig som menneske.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Grundstoffer, en samling af aktiviteter

  Med udgangspunkt i egne undersøgelser, iagttagelser og eksperimenter, skal eleverne i dette forløb opnå viden om det periodiske system og dets opbygning.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Isolering

  Eleverne arbejder i natur/teknologi med isolering af en kop. Med udgangspunkt i udfordringen undersøger de materialers isolerende egenskaber og konstruerer og tester isoleringsmateriale til en kop. Udfordringen handler om at holde en kop kakao varm, men i laboratoriet arbejder eleverne med varmt vand.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Hvidt lys, farver og bølgelængde

  Hvidt lys indeholder alle regnbuens farver. Farver ser forskellige ud, fordi de reflekterer og absorberer det hvide lys med forskellige bølgelængder. Man kan danne nye farver ved at blande forskellige farver. Nu skal du blande farver og bruge sæbe til at skille farverne ad igen.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Invasive arter

  Mennesker har altid taget planter og dyr med fra et sted til et andet, hvor de ikke hører naturligt hjemme. Nogle af de indførte arter bliver invasive og spreder sig på bekostning af naturligt hjemmehørende arter. De truer derved natur og biodiversitet, og globaliseringen er med til at forværre problemet.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Muslingefiltration

  Blåmuslinger lever af planktonalger og andre mikroskopiske organismer, som de filtrerer fra vandet. Det sker ved, at blåmuslingerne suger vand ind og leder det over gællerne, der også fungerer som et filter, som kan tilbageholde fødeemner. Nogle blåmuslinger filtrerer 2-3 liter vand i timen.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kanon – insekter

  Danmarks Naturkanon skal hjælpe os med at lære noget mere om vores natur. Den skal også give os lyst til at opleve og undersøge vores nære verden. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af insekter i Danmarks Naturkanon.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Mikrobølger vand og luft

  Mikrobølgeovne påvirker luft og vand vidt forskelligt. Dette kan man vise ganske enkelt ved at komme to lukkede balloner ind i en mikrobølgeovn. Ballonerne skal kun være pustet lidt op, og i den ene skal der være en smule vand.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Blod er magnetisk

  I forsøget ser vi på, hvad diamagnetiske og paramagnetiske materialer er for noget, og vi undersøger, om blod er magnetisk. Hæmoglobinet i blodet indeholder jern, og jern er magnetisk – er blod så også magnetisk?
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Alger som fødevare

  Alger laver fremtidens rummad. I denne undersøgelse skal du producere alger og se, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
  dissektion af fisk

  Få torsken på bordet!

  Eleverne engageres i casen om torskebestanden i Østersøen ved at gennemføre dissektion af torsk ud fra et undersøgelsesspørgsmål, der sætter fokus på torskenes lever.
  Skip to content