Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  insekt i blomst

  Zoom ind på problemet

  Eleverne bliver introduceret for de vilde biers fantastiske verden. Samtidig afdækkes elevernes forforståelse af bier og problemstillingen, at bier er under pres, slåes an.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Jern og kobber

  Mineralske råstoffers dannelse: Jern og kobber
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  PH skala med rødkål

  Rødkålssaft er en af verdens bedste indikatorvæsker til at bestemme, om en væske er sur eller basisk. I dette forsøg kan du få rødkålssaft til at tage mange forskellige farver blot ved at blande det op med forskellige hverdagskemikalier.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Curie punktet

  Hvad er curiepunktet? Eleverne laver et ‘Curiependul’ og undersøger selv med nikkeltråd, magneter og stearinlys, hvad curiepunktet er.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Fotosyntese og alger

  Alger laver fremtidens rummad. I denne undersøgelse skal du producere alger og se, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
  kort over sted i Danmark

  Hvor er der grus i vores lokalområde?

  Eleverne kigger på jorddatakort og animationer af istider.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Det moderne menneske

  Formålet med denne øvelse er at udvide elevernes forståelse for det moderne menneskes vej til toppen af fødekæden og give dem en bedre fornemmelse for de mekanismer, der har været afgørende for menneskets udvikling, overtagelse og succes på Jorden gennem de sidste 12.000 år.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kig på plankton

  I havets fødekæde kan planktonalger blive spist af dyreplankton, der også er plankton. Vandlopper og dafnier er dyreplankton ligesom fiskelarver og mange andre dyr. Hvis du kigger på en dråbe havvand i et mikroskop, kan du se, hvordan plankton ser ud i virkeligheden.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Statisk elektricitet

  I dette forsøg skal du ved hjælp af usynlige energiformer flytte en sodavandsdåse.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Masse og vægt

  I hverdagen vil de fleste mennesker nok sige, at en genstands ‘vægt’ og dens ‘masse’ bare er to forskellige måder at sige præcis det samme. Men de tager fejl! Undersøg her forskellen på en sodavands masse, og hvor meget den vejer. Eller med andre ord; vise forskellen mellem massen og vægten af en sodavand.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Planter og lys

  Planter og lys. Fotosyntese, respiration, lys.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Al liv hænger sammen

  Måske har du set et stamtræ, som viser menneskeabernes udvikling? Man kan også bygge stamtræer, som viser alle de andre arters udvikling, og deres slægtskab med hinanden.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Livets udvikling

  Livet på Jorden har ikke altid set ud som i dag!
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Istiden

  Danmarks landskab er blev skabt af istidens gletsjere. De landskaber og geologiske lag fra istiden har stor samfundsmæssig betydning.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Magnetisme i sand

  I sand kan du finde sandkorn, der er magnetiske. Hvorfor er nogle sandkorn magnetiske, og hvilke sandkorn er magnetiske? Hvordan virker en magnet? Og hvordan kan du med disse sandkorn vise magnetfelter?
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Solsystemets dannelse

  Solsystemets dannelse og meteorit, meteorid og meteor. Planeter, solsystem, universet, Big Bang, universets opbygning.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Udligning af tryk og trykforskel i luft

  I dette forsøg kan du se, hvordan luft altid vil forsøge at udligne forskel i tryk. Der er fx højere tryk inden i en ballon, idet gummiet presser luften sammen.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Impulsmomentbevarelse og bevægelse

  Et pendul svinger normalt frem og tilbage. Men her kan man lave et pendul, der kun svinger den ene vej. Og så kan det endda redde ‘livet’ på et vinglas. Hvornår har man nået den yderste grænse for svingninger?
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektromagnetisme

  Elektromagnetisme. Magnetisme, elektromagnetisk kraft, fundementale naturkræfter.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Isolering

  Eleverne arbejder i natur/teknologi med isolering af en kop. Med udgangspunkt i udfordringen undersøger de materialers isolerende egenskaber og konstruerer og tester isoleringsmateriale til en kop. Udfordringen handler om at holde en kop kakao varm, men i laboratoriet arbejder eleverne med varmt vand.
  Skip to content