Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Dyrkning af østershatte

  Sådan dyrker I østershatte ved hjælp af kaffegrums.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Byg selv solformørkelseskikkert

  Lav din egen solformørkelses-kikkert
  grusgrav og gravemaskine

  Undersøg grusgraven

  Eleverne skal aktiviteten foretage en række relevante biologiske og geologiske feltundersøgelser i en grusgrav.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Find massefylden

  Eleverne skal undersøge forskellige materialers massefylde dels med udgangspunkt i materialets rumfang, dels med udgangspunkt i materialets vægt.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Massefylde af ‘luftarter’

  Balloner fyldt med forskellige luftarter vil enten stige til vejrs eller synke alt efter massefylden af luftarten i ballonen i forhold til luften udenom, men hvad hvis massefylden er den samme?
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Muslingefiltration

  Blåmuslinger lever af planktonalger og andre mikroskopiske organismer, som de filtrerer fra vandet. Det sker ved, at blåmuslingerne suger vand ind og leder det over gællerne, der også fungerer som et filter, som kan tilbageholde fødeemner. Nogle blåmuslinger filtrerer 2-3 liter vand i timen.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Universets udvidelse og Hubbles lov

  Universets udvidelse. Solsystemet, galakser og universets opbygning.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Fotosyntese og alger

  Alger laver fremtidens rummad. I denne undersøgelse skal du producere alger og se, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Find og sorter dyr

  Eleverne skal observere variationen inden for dyr ved at erfare, at der findes mange flere forskellige slags smådyr end forskellige slags større dyr. Der findes for eksempel langt flere insektarter end fuglearter.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Klassifikation

  Klassifikation af organismer, variation og naturlig tilpasning.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kig på blade

  Undersøgelsesaktiviteten har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne, ved at de bliver opmærksomme på forskelle og ligheder på blade.
  elever undersøger skovbund

  Undersøg shelterpladsen

  Eleverne udforsker mulighederne på en shelterplads – enten på en lokal shelterplads eller via kort. Med udgangspunkt i shelterpladsen forklarer de vandets kredsløb.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Magnetisme i sand

  I sand kan du finde sandkorn, der er magnetiske. Hvorfor er nogle sandkorn magnetiske, og hvilke sandkorn er magnetiske? Hvordan virker en magnet? Og hvordan kan du med disse sandkorn vise magnetfelter?
  faktaboks

  Elevernes egne problemstillinger

  Målet med aktiviteten er, at eleverne kan formulere en problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, der kan besvares med undersøgelser og/eller modelarbejde, som start på deres selvstændige arbejde med klassens fokusområde.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Spektroskopi af exoplaneter

  Opnå bedre forståelse for spektroskopi og spektroskopiens betydning for detektering af liv på exoplaneter.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Forbrug af drikkevand

  Lav en undersøgelse i klassen om jeres forbrug af vand
  vandglas på sten

  Ekspert i vand på 15 min.

  Eleverne opbygger viden om forskellige perspektiver på vand.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Jern og kobber

  Mineralske råstoffers dannelse: Jern og kobber
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Forskellighedsdug

  Værktøj til at kortlægge arter og få øjenene op for biodiversitet blandt de yngste.
  indfangede insekter

  Bi-bliotek

  Læs om forskellige bi-arter og kriterier for at vælge dem i undervisningen i Bi-bliotek. 
  Skip to content