Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Erosion

  Erosionsraten langs den jyske vestkyst er ca. 3 meter om året. Det er naturligvis et stort problem for de sommerhusejere, hvis huse er placeret et sted, hvor kysterne eroderes væk. Lær om erosion i denne aktivitet.
  vandglas og sten

  Undersøg måder at varme vand på

  Eleverne udfører forskellige illustrationsforsøg, der illustrerer adskillige sammenhænge med betydning for opvarmning af vand ved hjælp af solenergi samt måder at isolere på.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Transitmetoden og exoplaneter

  Det kan være svært at observere exoplaneter direkte, derfor benytter man sig i langt højere grad af transitmetoden: Her udnyttes at exoplaneter der bevæger sig ind foran en stjerne absorberer noget af lyset fra stjernen. Opstilling præsenteret her kan benyttes til at demonstrere hvordan transitmetoden bruges til at detektere exoplaneter.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Klimaforandringer og saltvand

  Forskellen i saltkoncentrationen i en flydende saltvandsopløsning og i en frossen. Lær mere om klimaforandringer, saltvand og havstrømme.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Miljøvenligt plastik

  Plastik findes over alt i vores hverdag, og vi bruger det i et utal af varer – fra emballage til mobilcovers. I dette forsøg skal du fremstille bio-plast ud fra materialer, der kan fornyes. Du skal også vurdere kvaliteten af det fremstillede plast og teste, om det er nedbrydeligt i naturen.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Elektromagnetisk fjeder

  Elektricitet og magnetisme. Elektromagnetisme, fundementale naturkræfter, elektromagnetiske spektrum.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Strøm fra vand

  Lær om elektrokemi, hvordan man producerer oxygen og hydrogen på månen, og om hvilke komponenter der kan bruges som brændstof til rumfartøjer.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Forbrug og produktion af affald

  Er affald bare skidt? Affald kan også være en ressource, fx i form af genbrug og genanvendelse og indgå i den cirkulære økonimi..
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Biodiversitet i skolegården

  rbejd med Biodiversitet og grønne uderum i undervisningsmaterialet ‘Idekonkurrencen’.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Radioaktivitet, isotoper og bananer

  Radioaktivitet i bananer. Isotoper, Grundstoffer, radioaktivt henfald, grundstoffers omdannelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Universets udvidelse og Hubbles lov

  Universets udvidelse. Solsystemet, galakser og universets opbygning.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Strøm fra sollys

  Eleverne udfører to simple aktiviteter og til sidst perspektiverer de deres ideer til ægte ESA rummissioner.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Liv kan opstå af ingenting

  Liv kan opstå af ingenting. Mikroskopisk liv. Liv, celler, eukaryoter, mikrorgansimer.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Hvad består partikler af?

  Her zoomer vi ind på menneskekroppen og finder de mindste byggesten, vi kender i dag. Se hvor mange partikler, der udgør en person og undersøg, hvordan energi og stof hænger sammen. Er en partikel en ting eller ren energi?
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Svampe

  Svampe som organisme, og deres rolle i økosystemet, og som en del af naturplejen og naturforvltningen.
  Skip to content