Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  insekt i blomst

  Zoom ind på problemet

  Eleverne bliver introduceret for de vilde biers fantastiske verden. Samtidig afdækkes elevernes forforståelse af bier og problemstillingen, at bier er under pres, slåes an.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Mikroorganismer: Gær og feber

  Hvad sker der når en person med sukkersyge får syreforgiftning? Og hvad er sukkersyge? Celler, gener, arv, arvelige faktorer, gentoknologi.
  indsamlede blade

  Find og sortér planter

  Eleverne skal observere variationen inden for planter ved at erfare, at der findes mange flere forskellige slags “mindre planter” (som her dækker over urter, græsser og små buske), end der findes større planter (her træer).
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Transitmetoden og exoplaneter

  Det kan være svært at observere exoplaneter direkte, derfor benytter man sig i langt højere grad af transitmetoden: Her udnyttes at exoplaneter der bevæger sig ind foran en stjerne absorberer noget af lyset fra stjernen. Opstilling præsenteret her kan benyttes til at demonstrere hvordan transitmetoden bruges til at detektere exoplaneter.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Spektroskopi af exoplaneter

  Opnå bedre forståelse for spektroskopi og spektroskopiens betydning for detektering af liv på exoplaneter.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Råstoffer

  Forbrug af mineralske råstoffer og FN’s Verdensmål
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Havets geodiversitet

  Havbundens mangfoldighed, værdi og fortælling
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Invasive arter

  Mennesker har altid taget planter og dyr med fra et sted til et andet, hvor de ikke hører naturligt hjemme. Nogle af de indførte arter bliver invasive og spreder sig på bekostning af naturligt hjemmehørende arter. De truer derved natur og biodiversitet, og globaliseringen er med til at forværre problemet.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Vandforbrug

  Drikkevand er en ressource og et levevilkår. Lær om vandforbrug, forbrugsmønstre og produktion.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Planter og vækst

  Har du nogensinde lagt mærke til, at planter kan have så store kræfter, at de bryder op igennem asfalt? Det kan de, fordi de har cellevægge. Dette forsøg er et modelforsøg, hvor en ballon og en vasketøjspose bruges til at vise funktionen af en cellevæg.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Fremtidens vejr og vejrudsigter

  Hvordan bliver fremtidens vejr, når klimaet ændrer sig?
  hånd med bænkebidder

  Tæl og sæt navn på dyr

  Undersøgelsesaktiviteten guider eleverne et spadestik dybere i deres egne observationer og bidrager til, at eleverne begynder at anvende artsnavne.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Tsunami

  Forstå, hvad en tsunami er, og hvad det har at gøre med fænomener såsom pladetektonik, havstrømme og vejrsystemer.
  bier ved bistade

  Byg levesteder til blomster og bier

  Eleverne sætter deres specialiserede viden om bi-arter i spil og designer og anlægger selv levesteder for bier, dels ved at eksperimentere med fødegrundlag, dels ved at bygge redesteder.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Muslingefiltration

  Blåmuslinger lever af planktonalger og andre mikroskopiske organismer, som de filtrerer fra vandet. Det sker ved, at blåmuslingerne suger vand ind og leder det over gællerne, der også fungerer som et filter, som kan tilbageholde fødeemner. Nogle blåmuslinger filtrerer 2-3 liter vand i timen.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  99 arter

  Her kan du se de 99 arter, som børn skal se og lære at kende – inden de bliver voksne.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  UV stråler og beskyttelse

  Gennem en række demonstrationer opnår eleverne en visuel forståelse af hvordan solcreme kan beskytte imod UV stråler fra solen.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Mangel på rent drikkevand

  Næsten alle steder i Danmark kan man drikke grundvandet. Drikkevand, der er rent og smager godt. Men ikke alle steder i verden er de så heldige, og i katastrofeområder er netop rent drikkevand en stor udfordring.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Byg en elektrisk motor

  I dette forsøg konstruerer eleverne en simpel elektrisk motor.
  grusgrav og gravemaskine

  Undersøg grusgraven

  Eleverne skal aktiviteten foretage en række relevante biologiske og geologiske feltundersøgelser i en grusgrav.
  Skip to content