Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Åbning af Nordatlanten

  Forstå pladetektoniske kræfter og pladetektonik, og hvordan det hænger sammen med Jordens opbygning.
  elev opgave med tyggegummi

  Tyggegummi og chokolade

  Eleverne opbygger viden om hydrofile og hydrofobe stoffer og øver sig på at beskrive, hvad der sker på makroskopisk og mikroskopisk niveau. 
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Tæl og sæt navn på dyr

  Undersøgelsesaktiviteten guider eleverne et spadestik dybere i deres egne observationer og bidrager til, at eleverne begynder at anvende artsnavne.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Fugt i fundamentet

  Hvordan kan det være, at store, solide bygninger kan styrte sammen? Det har noget med jordbundsforholdene at gøre, og det kan I undersøge med denne aktivitet.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Græsningsfødekæde

  I skal se hvilken gruppe, der kan lave den længste græsningsfødekæde i klassen.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Vandets kredsløb

  Lær om vandets kredsløb, som sikrer vores levevilkår. Vores forbrugsmønster gør vand til en ressource, der indgår i en produktion.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Havniveau forandringer

  I de senere år er Indlandsisen i Grønland begyndt at smelte. Vandet løber ud i havet, og det medfører at havniveau stiger. Samtidig bliver vandet varmere, og det medfører at vandet udvider sig. Derfor må vi forudse, at mange lavtliggende områder bliver oversvømmede i de kommende år. Men hvad skete der i fortiden?
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Fotosyntese og alger

  Alger laver fremtidens rummad. I denne undersøgelse skal du producere alger og se, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Kloak

  Kloakken er en vigtig spiller i produktionen af drikkevand som ressource og et levevilkår. Samtidig lærer den os noget om vores forbrugsmønstre.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Klimaforandringer og saltvand

  Forskellen i saltkoncentrationen i en flydende saltvandsopløsning og i en frossen. Lær mere om klimaforandringer, saltvand og havstrømme.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Mikroskopisk liv i tre biotoper

  Mikroskopisk liv i tre biotoper. Dyr, levested, fødekæde og fødenet.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Find og sorter planter

  Eleverne skal observere variationen inden for planter ved at erfare, at der findes mange flere forskellige slags “mindre planter” (som her dækker over urter, græsser og små buske), end der findes større planter (her træer).
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Det moderne menneske

  Formålet med denne øvelse er at udvide elevernes forståelse for det moderne menneskes vej til toppen af fødekæden og give dem en bedre fornemmelse for de mekanismer, der har været afgørende for menneskets udvikling, overtagelse og succes på Jorden gennem de sidste 12.000 år.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Virus og sporing af dette

  I dette eksperiment undersøger elever selv, hvor meget en virus som SARS-2 kan sprede sig – både til andre mennesker og til overflader. Du får en meget illustrativ forklaring på, hvorfor og hvordan værnemidler som afstand, handsker og mundbind virker.
  Skip to content