Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Mikrobølger vand og luft

  Mikrobølgeovne påvirker luft og vand vidt forskelligt. Dette kan man vise ganske enkelt ved at komme to lukkede balloner ind i en mikrobølgeovn. Ballonerne skal kun være pustet lidt op, og i den ene skal der være en smule vand.
  elev opgave med tyggegummi

  Tyggegummi og chokolade

  Eleverne opbygger viden om hydrofile og hydrofobe stoffer og øver sig på at beskrive, hvad der sker på makroskopisk og mikroskopisk niveau. 
  vandglas og sten

  Undersøg måder at varme vand på

  Eleverne udfører forskellige illustrationsforsøg, der illustrerer adskillige sammenhænge med betydning for opvarmning af vand ved hjælp af solenergi samt måder at isolere på.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Livets udvikling

  Livet på Jorden har ikke altid set ud som i dag!
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Grundvand og klimaforandringer

  Vores drikkevand, vand til industri og landbrug kommer fra grundvandet og er pumpet op af jorden. Mange økosystemer, såsom åer, søer og våde engarealer, er desuden afhængige af grundvand.
  elev laver opgave i hånden

  Forklar guldprøveresultater

  Eleverne argumenterer skriftligt for deres konklusion på ‘guldprøven’ med udgangspunkt i deres undersøgelseserfaringer og -resultater. De benytter evidens til at understøtte deres forklaring.
  Aktivitetsbank erkendelse 9 - Naturvidenskabens ABC

  Fotosyntese

  Hvordan kan træer og andre planter “trække vejret”, indtage næring og vokse? Undersøg, hvad lys og mørke betyder for fotosyntese, samt om der er forskel på fotosyntesen i forskellige blade. Samtidig vil du få en forståelse af, hvorfor træer og planter er meget vigtige for dig som menneske.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Naturlig konkurrence

  Naturlig konkurrence mellem organismer. Naturlig selektion og artsdannelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Månens kratere

  Hvis du nogensinde har set på månen med en kikkert, ved du, at den er fyldt med store kratere. Med dette forsøg kan du vise, hvorfor nedslagskraterne bliver så store, som de gør.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Curie punktet

  Hvad er curiepunktet? Eleverne laver et ‘Curiependul’ og undersøger selv med nikkeltråd, magneter og stearinlys, hvad curiepunktet er.
  faktaboks

  Elevernes egne problemstillinger

  Målet med aktiviteten er, at eleverne kan formulere en problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, der kan besvares med undersøgelser og/eller modelarbejde, som start på deres selvstændige arbejde med klassens fokusområde.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Sublimation

  Sublimation, stof og tilstandsformer. Materailer, molekyler og stofomdannelse.
  hånd med bænkebidder

  Tæl og sæt navn på dyr

  Undersøgelsesaktiviteten guider eleverne et spadestik dybere i deres egne observationer og bidrager til, at eleverne begynder at anvende artsnavne.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Gelelektroforese, molekylers størrelse

  Molekyler er små – meget små. De er næsten den yderste, mindste grænse for størrelse. Derfor er det umuligt at sortere en blanding af molekyler ét for ét på samme måde, som man sorterer sine strømper. Til gengæld kan man gøre det med elektricitet.
  balloner i vand

  Eksperimentér med salt og temperatur

  Eleverne eksperimenterer med, hvilken betydning vandets temperatur og indhold af salt har for, hvordan det vil fordele sig i vandmassen.
  indfangede insekter

  Bi-bliotek

  Læs om forskellige bi-arter og kriterier for at vælge dem i undervisningen i Bi-bliotek. 
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kanon – insekter

  Danmarks Naturkanon skal hjælpe os med at lære noget mere om vores natur. Den skal også give os lyst til at opleve og undersøge vores nære verden. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af insekter i Danmarks Naturkanon.
  østersøen geografiske forhold kort

  Bliv klog på Østersøens geografiske forhold

  Eleverne undersøger ved brug af kort og modeller de geografiske forhold i Østersøen, der gør Østersøen til brakvandsområde.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Simpel højtaler

  Forsøget demonstrerer, hvor simpelt en højttaler kan bygges, og hvordan lyd skabes af vibrationer. Forsøget er oplagt til byg-selv aktiviteter i en klasse.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Klimaforandringer og saltvand

  Forskellen i saltkoncentrationen i en flydende saltvandsopløsning og i en frossen. Lær mere om klimaforandringer, saltvand og havstrømme.
  Skip to content