Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  indfangede insekter

  Bi-bliotek

  Læs om forskellige bi-arter og kriterier for at vælge dem i undervisningen i Bi-bliotek. 
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Lav i rummet

  Lav som organisme, og deres rolle i økosystemet, og som en del af naturplejen og naturforvltningen.
  indsamlede blade

  Find og sortér planter

  Eleverne skal observere variationen inden for planter ved at erfare, at der findes mange flere forskellige slags “mindre planter” (som her dækker over urter, græsser og små buske), end der findes større planter (her træer).
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Den vilde naturlog – indskoling

  Kig oppe, kig nede, kig under, kig ind i, kig bagved, kig på, kig imellem. Find dyr og planters levesteder.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Kig på plankton

  I havets fødekæde kan planktonalger blive spist af dyreplankton, der også er plankton. Vandlopper og dafnier er dyreplankton ligesom fiskelarver og mange andre dyr. Hvis du kigger på en dråbe havvand i et mikroskop, kan du se, hvordan plankton ser ud i virkeligheden.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Vand som livsbetingelse og organismer

  Alt liv har brug for vand. Alle organismer har udviklet en måde at optage og fordele vand på. Eksperimentet viser, hvordan planters xylem fungerer. Kan I ændre på farven af en blomst ved at stille den i vand med frugtfarve? Og virker alle frugtfarver ens, eller er der forskel?
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Sanser

  Sanser hos mennesket. Udviklet over mange år. Evolution, tilpasning og genetisk variation.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Byg en meteorologi station

  Byg en meteorologistation og foretag målinger af regn, vindhastighed og lufttemperatur. Få en forståelse for årstider og vejrsystemer.
  faktaboks

  Elevernes egne problemstillinger

  Målet med aktiviteten er, at eleverne kan formulere en problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, der kan besvares med undersøgelser og/eller modelarbejde, som start på deres selvstændige arbejde med klassens fokusområde.
  Aktivitetsbank erkendelse 5 - Naturvidenskabens ABC

  Artssammensætning

  Øvelsen skal give eleven en generel forståelse af forskellige faktorer som påvirkes af klimatiske forandringer og som dernæst kan påvirke forskellige økosystemer og deres sammensætning.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Kemisk analyse af gødningssalte

  Hvilke gødningsstoffer er der i kunstgødning, og udvaskningsproblemet. Vi skal begrænse vores forbrug af fx gødning. Kan økologi være en løsning?
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Radioaktivitet, isotoper og bananer

  Radioaktivitet i bananer. Isotoper, Grundstoffer, radioaktivt henfald, grundstoffers omdannelse.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Bølger i mikrobølgeovn

  Når mikrobølgerne ledes ind i selve ovnen, vil de reflekteres fra alle ovnens metaloverflader. Dette skaber et kompliceret bølgemønster af konstruktiv og destruktiv interferens (stående bølger). For at måle dette kan man placere et materiale, der ændrer konsistens, når det opvarmes: fx skumfiduser, et lag af sandwichost eller chokoladestykker.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Find og sorter dyr

  Eleverne skal observere variationen inden for dyr ved at erfare, at der findes mange flere forskellige slags smådyr end forskellige slags større dyr. Der findes for eksempel langt flere insektarter end fuglearter.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Mindre madspild

  Fødevarer er en vigtig ressource. Hvis vi skal tænke bæredygtighed, skal vi arbejde med økologi og med at mindske madspild.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Massefylde af ‘luftarter’

  Balloner fyldt med forskellige luftarter vil enten stige til vejrs eller synke alt efter massefylden af luftarten i ballonen i forhold til luften udenom, men hvad hvis massefylden er den samme?