• Progressionsbeskrivelser

Progressionsbeskrivelser

Skab en rød tråd i naturfagsundervisningen

Brug progressionsbeskrivelserne til at sammenkæde indholdet fra de 10 erkendelser for dine elever, så de oplever en naturlig progression i naturfagsundervisningen fra indskoling til udskoling og videre til ungdomsuddannelserne.

Med progressionsbeskrivelserne får du konkrete bud på:

  • Delerkendelser der kan give inspiration til din undervisning
  • Centrale begreber du kan introducere eleverne for
  • Spørgsmål der kan være relevante at inddrage i din undervisning
 
Se det samlede katalog med alle progressionsbeskrivelserne:

Eller se progressionsbeskrivelserne for de enkelte erkendelser:

Progressionsbeskrivelserne kan hjælpe dig i indholdsudvælgelsen, når du planlægger din undervisning. De giver dig nemlig eksempler på delerkendelser og centrale begreber, du med fordel kan introducere dine elever for. I progressionsbeskrivelserne finder du også spørgsmål, som kan være relevante at inddrage i undervisningen.

Progressionsbeskrivelserne kan bruges til at kickstarte fagteamets arbejde med at skabe sammenhæng i naturfagsundervisningen fra begyndelsen med natur/teknologi til afslutningen med udskolingsnaturfagene – og videre til ungdomsuddannelserne. De samme erkendelser er nemlig relevante på alle niveauer, og progressionsbeskrivelserne viser, hvordan du gradvist bygger ovenpå.

Når progressionsbeskrivelserne giver bud på, hvad undervisningen kan dreje sig om på de forskellige trin, kan fagteamets drøftelser handle om hvordan: Fx hvordan lokalområdets muligheder spiller sammen med delerkendelserne, eller hvordan overleveringspraksis kan finde sted helt konkret.

Progressionsbeskrivelserne kan give dig og fagteamet blik for elevernes næste naturfaglige skridt i skole- og uddannelsessystemet. De kan hjælpe med at prioritere indhold og vinkler i tilrettelæggelse af naturfagsundervisningen – både den fællesfaglige og den fagopdelte. 

Når progressionsbeskrivelserne giver bud på, hvad undervisningen kan dreje sig om på de forskellige trin, kan fagteamets drøftelser handle om hvordan: Fx hvordan lokalområdets muligheder spiller sammen med delerkendelserne, eller hvordan overleveringspraksis kan finde sted helt konkret.

Skip to content