• Erkendelse 9 – Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra én form til en anden

Erkendelse 9 – Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra én form til en anden

Progressionsbeskrivelsen til erkendelse 9 sætter fokus på energi gennem faglige delerkendelser, centrale begreber og spørgsmål, du kan inddrage i din undervisning i arbejdet med erkendelsen.

De tre spørgsmål til erkendelse 9:

  • Hvad er energi, og hvordan omdannes energi fra en form til en anden? 
  • Hvordan omdannes energi i kemiske reaktioner, i kernereaktioner og i biologiske systemer? 
  • Hvilken rolle spiller energiomsætningen for samfundsudviklingen?
progressionsbeskrivelse 9
Skip to content