Aktiviteter

  Vælg den erkendelse, du ønsker at arbejde med, eller bliv inspireret af den samlede liste af aktiviteter. Aktiviteterne kan bruges på tværs af uddannelsestrin, afhængig af hvordan du iscenesætter aktiviteten og hvor høj grad af frihed, du giver dine elever. Kig efter progressionsordene i den korte aktivitetsbeskrivelse, for at se hvilket emne, den er særligt oplagt til.

  • Erkendelse

  • Platform

  • Nulstil søgning

  insekt i blomst

  Find bier og blomster

  Eleverne observerer efter bier på skolens område eller leder efter tegn på, at bier kan leve der.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Tsunami

  Forstå, hvad en tsunami er, og hvad det har at gøre med fænomener såsom pladetektonik, havstrømme og vejrsystemer.
  Aktivitetsbank erkendelse 6 - Naturvidenskabens ABC

  Enzymer

  Enzymer er proteiner, der findes i alle levende væsener. Alt lige fra encellede bakterier til flercellede planter og dyr har enzymer. Enzymer er en af livets vigtigste dele og uden enzymer ville liv ikke kunne eksistere. Du kan bl.a. læse om hvordan enzymer dannes i kroppen og hvordan de virker.
  Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

  Muslinger og plast

  Hvert år udleder vi tonsvis af plastik til havet, og en del af det ender i maverne på havets dyr. Blåmuslinger lever af at filtrere deres føde fra vandet. Hvis I tilføjer mikroplast (plasstykker under 5 mm) til havvand, kan I undersøge, om de optager mikroplast fra vandet.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Rens muddervand med sand

  Sand kan bruges til filtrering i produktionen af vand som ressource.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Fremtidens ressourcer – OBS forløb med flere aktiviteter

  I forløbet ”Den Grønne Revolution” undersøger vi, hvordan verden kan gøres til et bedre sted ved at bruge alger som effektive produktionsorganismer og på den måde producere fødevarer, medicin og biobrændsel til hele Jordens befolkning.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Polaritet plast, syre og olie

  Når man skræller en citron, sprøjter der en masse små væskedråber ud af skallen. Vidste du, at de kan få en ballon til at sprænge? I dette eksperiment undersøger vi, hvad det skyldes.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Brydningsindeks, vand og olie

  Her kan man lave sin egen usynlighedsmaskine! Og samtidig lære noget om lys, materialer og brydningsindeks.
  Aktivitetsbank erkendelse 10 - Naturvidenskabens ABC

  Universets udvidelse og Hubbles lov

  Universets udvidelse. Solsystemet, galakser og universets opbygning.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Lodrette haver og bæredygtigt landbrug – OBS et EiS forløb

  Landbrug har i mange år været et fast tema i udskolingen i forhold til begreber som bæredygtighed og gødning. Det er ikke altid lige let for eleverne at forholde sig til denne problematik, da stadig flere elever bor i byerne. Denne rammesætning tager derfor udgangspunkt i en urban problemstilling.
  faktaboks

  Elevernes egne problemstillinger

  Målet med aktiviteten er, at eleverne kan formulere en problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, der kan besvares med undersøgelser og/eller modelarbejde, som start på deres selvstændige arbejde med klassens fokusområde.
  cement i kar

  Hvilken rolle spiller grus i beton

  Eleverne støber betonstænger med forskellige mængder af grus og et andet erstatningsmateriale og tester styrken i næste lektion.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Råstoffer

  Forbrug af mineralske råstoffer og FN’s Verdensmål
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Mindre madspild

  Fødevarer er en vigtig ressource. Hvis vi skal tænke bæredygtighed, skal vi arbejde med økologi og med at mindske madspild.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Livscyklus

  Alle arter på jorden har en livscyklus: En udvikling, der bringer arten fra én generation til den næste.
  Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

  Drivhuseffekten

  Drivhuseffekten og klimaforandringer. Den globale opvarmning.
  Aktivitetsbank erkendelse 2 - Naturvidenskabens ABC

  Glestjeres tilbagetrækning

  Global opvarmning og klimaforandringer får gletschere til at trække sig tilbage. Undersøg data fra forskellige målinger af glescheres udvikling.
  Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

  Polaritet og vand

  Polaritet og vand. Materialer, kemiske forbindelser, materialeegenskaber.
  Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

  Landbrug i rummet

  Teknologiudviklingen giver mulighed for at realisere fremtidens bæredygtige fødevareproduktion fx gennem landbrug i rummet.
  Aktivitetsbank erkendelse 8 - Naturvidenskabens ABC

  Strøm og magnetisme

  Undersøg, hvordan nogle materialer kan lede strøm, men ikke kan magnetiseres, og hvordan nogle materialer ikke leder strøm og ikke påvirker magnetfeltet. Design selv dele af undersøgelsen.
  Skip to content