Massefylde af ‘luftarter’

Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

Balloner fyldt med forskellige luftarter vil enten stige til vejrs eller synke alt efter massefylden af luftarten i ballonen i forhold til luften udenom, men hvad hvis massefylden er den samme?

Grundstoffer, en samling af aktiviteter

Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

Med udgangspunkt i egne undersøgelser, iagttagelser og eksperimenter, skal eleverne i dette forløb opnå viden om det periodiske system og dets opbygning.

Metaller og opløselighed i vand

Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

Vand er så godt et opløsningsmiddel, at det kan opløse nogle metaller. Normalt kan man ikke se, at det sker, men i denne undersøgelse forsøg kan vi få metallet til at lyse, når det opløses!

Vands tilstandsformer

Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

Vands tilstand findes i forskellige former. Alle tre former findes her på jorden; som vand, is og damp.

Stoffers tilstandsformer

Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

Stoffer kan have forskellige tilstandsformer: fast, flydende og gasform. I dette forsøg kan du lave din egen slim og undersøge grænsen mellem fast og flydende form.

Stoffers egenskaber ved blanding

Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

I denne undersøgelse kan du se, hvad der sker, når man blander forskellige væsker og stoffer. Noget lader sig blande uden problemer, og andre forbliver adskilt, hvorfor mon?

Gelelektroforese, molekylers størrelse

Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

Molekyler er små – meget små. De er næsten den yderste, mindste grænse for størrelse. Derfor er det umuligt at sortere en blanding af molekyler ét for ét på samme måde, som man sorterer sine strømper. Til gengæld kan man gøre det med elektricitet.

Hvad er osmose?

Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

Osmose og omvendt osmose i salt og ferskvand. Stofomdannelse, molekyler og kemiske bindinger.

PH skala med hibiscus blomst

Aktivitetsbank erkendelse 7 - Naturvidenskabens ABC

Undersøg, hvordan man kan bruge knoppen fra en rød hibiscusblomst til at lave en farveskiftende pH-indikator.