• Erkendelse 8 – Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet (EUD)

Erkendelse 8 – Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet (EUD)

Der eksisterer fire naturkræfter, nemlig tyngdekraft, elektromagnetiske kræfter, samt den stærke og den svage kernekraft. De fire fundamentale naturkræfter kan hjælpe os med at beskrive hændelser og fænomener fra den mindste til den største skala.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 8

Download inspirationshæftet
Se forskerfilm med Peter Lodahl, der forsker i eksperimentel kvantefysik:

Forløb til din undervisning​

SkillsDenmark

Maskiners jordtryk ved markkørsel og deres betydning for vækst og udbytte af afgrøder

Fokus i dette materiale ligger på fire universelle kræfter på Jorden, der har fundamental betydning for vores liv på Jorden. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 8 inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

SkillsDenmark. Foto: Per Daugaard

Kræfter i forbindelse med konstruktion og byggeri

Fokus i dette materiale ligger på fire universelle kræfter på Jorden, der har fundamental betydning for vores liv på Jorden. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 8 inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport.

SkillsDenmark. Foto: Per Daugaard

Hvordan bruges elektromagnetiske bølger i undersøgelses- og behandlingsudstyr i sundhedsvæsenet?

Fokus i dette materiale ligger på fire universelle kræfter på Jorden, der har fundamental betydning for vores liv på Jorden. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 8 inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik.

SkillsDenmark. Foto: Per Daugaard

Hvilken betydning har friktion for omkostninger ved transport af varer?

Fokus i dette materiale ligger på fire universelle kræfter på Jorden, der har fundamental betydning for vores liv på Jorden. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 8 inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice.