Didaktisk resource

Få fat i fagordene

Hvad skal eleverne have ud af denne arbejdsmåde?

Eleverne skal sætte fokus på betydningen af bestemte fagord, som er centrale i forløbet. Først skal de formulere ordkort med forklaringer på fagord, og så skal de spille “levende vendespil” med dem. Målene er:

  • At eleverne bliver opmærksomme på, hvilke fagord der findes for det indhold, de beskæftiger sig med
  • At eleverne formulerer sig kort, præcist og naturfagligt korrekt
  • At eleverne opnår forståelse af relevante fagord.

Hvad skal der bruges?

Enten

Eller

  • Små papkort
  • Elevernes skriveredskaber

Hvordan kan det gennemføres?

Organisering: Skrivning makkervis. Spillet spilles fælles i klassen.

Tidsrum Hvad laver eleverne? Hvad laver læreren?
Ca. 30 min. Skriver fagord med tilhørende forklaringer  Hjælper eleverne med korrekte faglige forklaringer
Ca. 5 min. Lytter til lærerens introduktion  Instruerer i selve vendespillets gang
Ca. 25 min. Spiller vendespillet Styrer spillet og forklarer fagord undervejs

Lærerens indledende instruktion kan dreje sig om dels at ridse formålet med spillet op (at blive fortrolige med fagord, som er relevante for det, de har arbejdet med) og dels at forklare spillets gang. Der kan tages udgangspunkt i ‘Tomme brikker til levende vendespil’. De grå kort er fagordene, og de hvide er de tilhørende forklaringer og/eller synonymer. Der skal bruges et kort pr. elev minus to (som er A og B). 

Sådan spilles spillet

Levende vendespil fungerer ligesom Memory: Man skal samle stik af brikker, som består af fagord og den forklaring, der passer til. “Brikkerne” i spillet udgøres af klassens elever, der hver især har et kort med enten et fagord eller en forklaring på et fagord.

To elever (A og B) udpeges, og sendes uden for døren. 

Imens gøres resten af eleverne til brikker ved at blive udstyret med et kort hver: halvdelen med fagord, halvdelen med de tilhørende forklaringer til fagordene. Der skal være et lige antal brikker, hvorfor det kan være nødvendigt, at læreren spiller med som brik.

A og B kaldes nu ind, og skiftes til at have tur som dem, der vælger brikker: 

  • A vælger først én brik, og denne elev siger, hvad han/hun er, fx “jeg er aorta”. Derefter vælger A endnu en brik, der siger, hvad han/hun er, fx “jeg er en lukkemekanisme lidt ligesom døre i hjertet”. De to passer ikke sammen, og derfor går turen til B.
  • B vælger en brik, der fx siger “jeg er carbondioxid”, hvorefter B vælger endnu en brik, som fx siger, “jeg er CO2”. Det stik passer, og de to brikker (elever) stiller sig i det ene hjørne af klassen, hvor Bs stik samles. 
  • Fordi B fik et stik, er det B’s tur igen.
  • Rammer B ikke et stik, overgår turen til A og så fremdeles.

På ca. 25 minutter kan der med lidt snilde nås to omgange af spillet. Der vælges nye A’er og B’er i hvert spil.

Undervejs i elevernes spil kan læreren sørge for at knytte eventuelle uddybende faglige forklaringer til de ord, eleverne viser at have sværest ved.

Ved afslutningen af spillet kan der som repetition laves en hurtig runde med oplæsning af fagord og tilhørende forklaring.