Undersøg grusgraven

grusgrav og gravemaskine

Eleverne skal aktiviteten foretage en række relevante biologiske og geologiske feltundersøgelser i en grusgrav.

Kemisk analyse af gødningssalte

Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

Hvilke gødningsstoffer er der i kunstgødning, og udvaskningsproblemet. Vi skal begrænse vores forbrug af fx gødning. Kan økologi være en løsning?

Flogiston-teorien

Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

Flogistonteorien. Forbrænding af materialer – og er der forskel på bæredygtige og ikke-bæredygtige materialer?

Insekter som fremtidens mad

Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

Insekter som fremtidens mad. Kød er en tung produktion ressource. Kan insekter udgøre størstedelen af et menneskes proteinbehov, og kan det være bæredygtig produktion?

Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

strand med affald

Forslag til undervisningsaktiviteter, der kan anspore elevernes evner til at diskutere emner vedrørende Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1: Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt, med særligt fokus på delerkendelsen “Menneskelig aktivitet kan gøre uigenkaldelig skade på naturgrundlaget”.

Renseanlæg

Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

Vores forbrugsmønstre gør renseanlæg til en vigtig del af produktionen af drikkevand som ressource og levevilkår.

Spildevand og rensning

Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

Spildevand og rensning er en del af produktionen af drikkevand. En vigtig ressource og et levevilkår.

Vand fra toilettet

Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

Kan man drikke vand fra toilettet? Lær om produktion og forbrugsmønstre ift. drikkevand som ressource og levevilkår.

Kloak

Aktivitetsbank erkendelse 1 - Naturvidenskabens ABC

Kloakken er en vigtig spiller i produktionen af drikkevand som ressource og et levevilkår. Samtidig lærer den os noget om vores forbrugsmønstre.