Livsnødvendigt lys

Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

Forløbet omhandler lys og dets betydning for vores helbred. Med udgangspunkt i en engineeringudfordring arbejder eleverne med lys som fysisk fænomen, og de lærer om det årstidsbestemte lysindfald på Jorden, samt om hormonproduktion i kroppen.

Lodrette haver og bæredygtigt landbrug – OBS et EiS forløb

Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

Landbrug har i mange år været et fast tema i udskolingen i forhold til begreber som bæredygtighed og gødning. Det er ikke altid lige let for eleverne at forholde sig til denne problematik, da stadig flere elever bor i byerne. Denne rammesætning tager derfor udgangspunkt i en urban problemstilling.

Isolering

Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

Eleverne arbejder i natur/teknologi med isolering af en kop. Med udgangspunkt i udfordringen undersøger de materialers isolerende egenskaber og konstruerer og tester isoleringsmateriale til en kop. Udfordringen handler om at holde en kop kakao varm, men i laboratoriet arbejder eleverne med varmt vand.

Strøm fra sollys

Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

Eleverne udfører to simple aktiviteter og til sidst perspektiverer de deres ideer til ægte ESA rummissioner.

Strøm fra vand

Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

Lær om elektrokemi, hvordan man producerer oxygen og hydrogen på månen, og om hvilke komponenter der kan bruges som brændstof til rumfartøjer.

Vand fra månejord

Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

Lær om ændringer i materialers tilstand. Fortolk data og diskutér, hvordan tilstandsændringer er anderledes på månen sammenlignet med, hvad vi er vant til på jorden.

Stamcellekød

Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

Vi står i disse år i global klimakrise og har oplevet en global fødevare­krise, der af de fleste ses som et varsel om, at verden står med enorme udfordringer i forhold til fremover at brødføde sin voksende befolkning. Stamcellekød kan være et blandt mange redskaber til at afbøde begge dele.

Drivhuseffekten

Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

Drivhuseffekten og klimaforandringer. Den globale opvarmning.

Forbrug og produktion af affald

Aktivitetsbank erkendelse 3 - Naturvidenskabens ABC

Er affald bare skidt? Affald kan også være en ressource, fx i form af genbrug og genanvendelse og indgå i den cirkulære økonimi..

Skip to content