Kanon – padder og krybdyr

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Danmarks Naturkanon skal hjælpe os med at lære noget mere om vores natur. Den skal også give os lyst til at opleve og undersøge vores nære verden. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af krybdyr og padder i Danmarks Naturkanon. God

Kanon – fisk

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Danmarks Naturkanon skal hjælpe os med at lære noget mere om vores natur. Den skal også give os lyst til at opleve og undersøge vores nære verden. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af fisk i Danmarks Naturkanon.

Svampe

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Svampe som organisme, og deres rolle i økosystemet, og som en del af naturplejen og naturforvltningen.

Lav i rummet

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Lav som organisme, og deres rolle i økosystemet, og som en del af naturplejen og naturforvltningen.

Kig på plankton

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

I havets fødekæde kan planktonalger blive spist af dyreplankton, der også er plankton. Vandlopper og dafnier er dyreplankton ligesom fiskelarver og mange andre dyr. Hvis du kigger på en dråbe havvand i et mikroskop, kan du se, hvordan plankton ser ud i virkeligheden.

Muslingefiltration

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Blåmuslinger lever af planktonalger og andre mikroskopiske organismer, som de filtrerer fra vandet. Det sker ved, at blåmuslingerne suger vand ind og leder det over gællerne, der også fungerer som et filter, som kan tilbageholde fødeemner. Nogle blåmuslinger filtrerer 2-3 liter vand i timen.

Muslinger og plast

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Hvert år udleder vi tonsvis af plastik til havet, og en del af det ender i maverne på havets dyr. Blåmuslinger lever af at filtrere deres føde fra vandet. Hvis I tilføjer mikroplast (plasstykker under 5 mm) til havvand, kan I undersøge, om de optager mikroplast fra vandet.

Lav et springlag

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Springlag kan opstå, når to vandmasser har forskellig temperatur eller saltholdighed. Det sker for eksempel, når ferskvand møder vandmasser med saltvand, fordi ferskvand har en lavere massefylde end saltvand. I laboratoriet kan I efterligne processen og vise, at ferskvand lægger sig øverst i vandsøjlen oven på saltvand.

Liv i mos

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Mikroskopisk liv i mos. Dyr, organismer, økologisk nische, hjemmehørende arter.

Ekstremt liv

Aktivitetsbank erkendelse 4 - Naturvidenskabens ABC

Livet har gennem de sidste 3,8 milliarder år udviklet sig til den mangfoldighed af levende organismer, der findes på Jorden i dag. Naturen har i denne proces fundet smarte løsninger, som har gjort livet i stand til at kolonisere alle egne af kloden, selv de steder hvor forholdene er ugæstfrie og barske. Det er netop organismer, der lever i sådanne ekstreme miljøer, der er omdrejningspunktet for dette materiale.

Skip to content