• Erkendelse 3 – Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb (EUD)

Erkendelse 3 – Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb (EUD)

Befolkningsvæksten og krav til stigende velstand gør, at vores forbrug af energi, råstoffer, og fødevarer stiger år for år. Jorden har en begrænset mængde ressourcer, hvilket betyder, at vi løber tør for dem, hvis vi ikke genbruger dem. Hvis vores ressourcer ikke genbruges, men i stedet ender i naturen, kan de samtidigt skade naturens kredsløb.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 3

Download inspirationshæftet
Se forskerfilm med Helle Astrid Kjær, der forsker i iskerner:

Forløb til din undervisning​

SkillsDenmark. Foto: Per Daugaard

Udvinding og forbrug af råstoffer til byggeri af bygninger og veje

Fokus i dette materiale er på balancen mellem Jordens ressourcelagre og vores ressourceforbrug. Det er tænkt ind alle forhold, der vedrører elevernes hverdag og faglige uddannelse. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 3 inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport.

SkillsDenmark. Foto: Per Daugaard

Livsstil og sygdomme – kroppen påvirkes fysiologisk og biologisk af vores livsstil og ressourceforbrug

Fokus i dette materiale er på balancen mellem Jordens ressourcelagre og vores ressourceforbrug. Det er tænkt ind alle forhold, der vedrører elevernes hverdag og faglige uddannelse. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 3 inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik.

SkillsDenmark. Foto: Per Daugaard

Energiforbrug ved produktion og varetransport – kan fossile energikilder erstattes af vedvarende energikilder?

Fokus i dette materiale er på balancen mellem Jordens ressourcelagre og vores ressourceforbrug. Det er tænkt ind alle forhold, der vedrører elevernes hverdag og faglige uddannelse. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 3 inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice.

Skills Denmark. Foto: Per Daugaard

Cirkulære produktionsformer der kan mindske ressourceforbruget og øge bæredygtigheden i landbrugsproduktion

Fokus i dette materiale er på balancen mellem Jordens ressourcelagre og vores ressourceforbrug. Det er tænkt ind alle forhold, der vedrører elevernes hverdag og faglige uddannelse. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 3 inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser.