• Erkendelse 1 – Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt (EUD)

Erkendelse 1 – Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt (EUD)

Erkendelse 1 – Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

Inspirationsmateriale til Erkendelse 1

Se inspirationshæftet til Erkendelse 1 her:
Se forskerfilm med Irina Iachina, der forsker i edderkoppens silke:

Forløb til din undervisning​

Skills Denmark. Foto: Per Daugaard

Ressourceudvindelse og -forbrug i forbindelse med byggeri og produktion

Hovedbegrebet i dette materiale er bæredygtighed, i alle forhold der vedrører elevernes hverdag og faglige uddannelse. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1 inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport.

Skills Denmark. Foto: Per Daugaard

Ressourceforbrug i forbindelse med turisme

Hovedbegrebet i dette materiale er bæredygtighed, i alle forhold der vedrører elevernes hverdag og faglige uddannelse. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1 inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice.

Skills-stafetten 2020. Foto Søren Schnoor

Ressourceforbrug af engangsmaterialer i forbindelse med sundhedsfaglig behandling

Hovedbegrebet i dette materiale er bæredygtighed, i alle forhold der vedrører elevernes hverdag og faglige uddannelse. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1 inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik.

Foto: Skills Denmark. Fotograf: Per Daugaard

Bæredygtigt landbrug – økologisk vs. konventionelt landbrug

Hovedbegrebet i dette materiale er bæredygtighed, i alle forhold der vedrører elevernes hverdag og faglige uddannelse. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1 inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser.