• Erkendelse 4 – Naturen er rig på biodiversitet (GYM)

Erkendelse 4 – Naturen er rig på biodiversitet (GYM)

Når vi taler om biodiversitet, handler det ikke kun om den sjældne, pressede eller truede natur, men om alt liv på Jorden fra bakterier, svampe, alger og insekter til alle former for planter og større dyr. Hver eneste livsform er kompliceret og tilpasset sin egen niche i livet på vores planet. Mangfoldigheden af liv på vores planet er en uudtømmelig ressource, som vi skal værne om og lade os inspirere af.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 4

Se inspirationshæftet til Erkendelse 4 her:
Se forskerfilmen med Lars Båstrup-Spohr, der forsker i akvatiske planters biodiversitet, her:

Forløb til din undervisning​

flaske med vand og citron og agurk

Vand, vitaminer og videnskab

I dette NV-forløb skal eleverne opnå viden og kundskaber om udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom Naturvidenskabeligt Grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg. 

svampe i naturen

Naturen er rig på biodiversitet

Forslag til aktiviteter, hvor eleverne, fra en økologisk vinkel, kan arbejde med centrale begreber vedrørende Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: Naturen er rig på biodiversitet.

Skip to content