• Erkendelse 8 – Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet (GYM)

Erkendelse 8 – Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet (GYM)

De fire fundamentale naturkræfter står for alle vekselvirkninger i universet. Tyngdekraft, elektromagnetisme og kernekræfterne bestemmer enhver proces. Med vekselvirkning menes, at stof interagerer fysisk. Det gælder for små atomer og kæmpe galakser.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 8

Se inspirationshæftet til Erkendelse 8 her:
Se forskerfilmen med Peter Lodahl, der er professor i kvanteoptik, her:

Forløb til din undervisning​

flaske med vand og citron og agurk

Vand, vitaminer og videnskab

I dette NV-forløb skal eleverne opnå viden og kundskaber om udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom Naturvidenskabeligt Grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg. 

luftballon

Fundamentale fysiske kræfter

Tre forskellige aktiviteter: fra densitet og opdrift i 1.g, over Atwoods faldmaskine i 2.g og til de fire fundamentale kræfter i 3.g, som er med til at belyse Naturvidenskabens ABCs Erkendelse 8: ‘Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet’.

Skip to content