• Erkendelse 1 – Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt (GYM)

Erkendelse 1 – Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt (GYM)

Mennesker påvirker naturen. Der findes ikke et sted i den danske natur, hvor menneskets indflydelse ikke er synlig. Faktisk findes der ikke et eneste sted på planeten, hvor mennesket ikke har sat sit spor. Vi skal derfor finde bæredygtige løsninger, så vi ikke forurener naturen med giftige stoffer. Det kræver smarte løsninger inden for både teknik, naturvidenskab, økonomi og samfundsvidenskab.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 1

Se inspirationshæftet til Erkendelse 1 her:
Se forskerfilmen med Irina Iachina, der forsker i edderkoppens silke, her:

Forløb til din undervisning​

flaske med vand og citron og agurk

Vand, vitaminer og videnskab

I dette NV-forløb skal eleverne opnå viden og kundskaber om udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom Naturvidenskabeligt Grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg. 

strand med affald

Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

Forslag til undervisningsaktiviteter, der kan anspore elevernes evner til at diskutere emner vedrørende Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1: Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt, med særligt fokus på delerkendelsen “Menneskelig aktivitet kan gøre uigenkaldelig skade på naturgrundlaget”.

Skip to content