• Erkendelse 2 – Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system (GYM)

Erkendelse 2 – Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system (GYM)

Jordens overflade og klimasystem er under konstant forandring. De processer, der former Jordens overflade, kan virke hurtigt som fx et vulkanudbrud, kysterosion eller mudderskred. Men de fleste processer virker på tidsskalaer, der overstiger et menneskes levetid fx hævning og sænkning af land, dannelse af bjergkæder og floddale samt gletsjerbevægelser og ørkenspredning. Jordens klima indgår i et dynamisk system med overfladen og varierer over tid.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 2

Se inspirationshæftet til Erkendelse 2 her:
Se forskerfilmen med Emma Dybro, der forsker i fremtidens ekstremer, her:

Forløb til din undervisning​

flaske med vand og citron og agurk

Vand, vitaminer og videnskab

I dette NV-forløb skal eleverne opnå viden og kundskaber om udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom Naturvidenskabeligt Grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg. 

oversvømmelse

Kan oceanerne stige 400 m?

Inspirationsforløbet er udarbejdet til erkendelse 2 i Naturvidenskabens ABC: ‘Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system‘.

hav og klima coverbillede

Hav og klima i den antropocæne tidsalder

Dette er en temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Professor Katherine Richardsons forskning på Københavns Universitet i biologisk oceanografi er omdrejningspunktet.

Skip to content