• Erkendelse 9 – Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra én form til en anden (GYM)

Erkendelse 9 – Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra én form til en anden (GYM)

Energi er uden tvivl et af de helt fundamentale begreber i naturvidenskaben. Alle processer kan forstås som omformning eller overførsel af energi. Energien manifesterer sig på mange forskellige måder, og de forskellige energiformer er indbyrdes relateret.

Inspirationsmateriale til Erkendelse 9

Se inspirationshæftet til Erkendelse 9 her:
Se forskerfilmen med Jonathan Piet Fjeldvig Gammeltoft, der er kandidatstuderende i fysik, her:

Forløb til din undervisning​

flaske med vand og citron og agurk

Vand, vitaminer og videnskab

I dette NV-forløb skal eleverne opnå viden og kundskaber om udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom Naturvidenskabeligt Grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg. 

person med skateboard på rampe

Energi, energiformer, energibevarelse

Fire forslag til aktiviteter om energiformer og -bevarelse, som er egnede til at skabe faglig diskussion mellem eleverne om vigtige begreber og pointer vedrørende Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 9: Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra én form til en anden.

Skip to content